Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Đây là một trong những nội dung kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng đoàn Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với UBND Thành phố Đà Nẵng, sáng 26/6.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND TP Đà Nẵng cần bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cơ chế, chính sách đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, Thành phố chưa chủ động phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số liệu báo cáo chưa nhất quán với số liệu của Bộ Nội vụ; báo cáo cũng chưa nêu rõ việc khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ. Đà Nẵng vẫn còn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; do đó, UBND thành phố cần xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn; việc sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định...

Để giải quyết các vấn đề trên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hết năm 2019, phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị: UBND thành phố Đà Nẵng phải tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành để phù hợp với các quy định của Trung ương; báo cáo rõ hơn về chính sách thu hút nguồn nhân lực để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phải có giải pháp, tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, thống nhất và đạt hiệu quả cao. “Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các thủ trưởng các cơ quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân để ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn”- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu. 

Tổ công tác làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Đà Nẵng.
 
 Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, Thành phố luôn chú trọng cải cách công vụ công chức, phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt mức cao. Tuy nhiên, chính quyền còn nhiều việc phải làm do có một số vi phạm xảy ra, làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua thanh tra, kiểm tra, Đà Nẵng cũng đã khắc phục cơ bản những sai phạm.

Nhân dịp này, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết một số vướng mắc khó khăn của Thành phố trong quản lý công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và quản lý biên chế như trong báo cáo với Tổ công tác./.

Tin, ảnh: Đình Tăng