Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Trung ương lần thứ 16 (mở rộng), diễn ra ngày 10/4 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, tại Hà Nội. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

 


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 16 - ảnh: HM

Qúy I/2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong tâm và 3 khâu đột phá bằng việc xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2018; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu. 

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tập trung ra quân thực hiện nhiệm vụ, tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của đất nước.

Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến vào những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2019 và bàn phương hướng cụ thể trong thời gian tới. Nêu một thực tế không chỉ có người dân, mà có cả một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang tiếp cận nguồn thông tin từ mạng xã hội và các trang báo không chính thống, dẫn đến có tác động không tốt về tư tưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng: Đảng ủy Khối cần có cách thức cụ thể kêu gọi cán bộ, đảng viên không tiếp cận thông tin từ những nguồn thông tin không chính thống; đồng thời các cơ quan chức năng cần tăng cường, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần đưa tin chính xác và nhanh nhất tới độc giả.

Theo Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng thì việc kiểm soát thông tin cần phải được tập trung đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ nhằm định hướng cho các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về các thông tin của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... 

Về phương hướng trong quý II, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Thuân cho rằng, Đảng ủy Khối phải xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, trong đó đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan Trung ương; định hướng trong tuyên truyền, quán triệt vấn đề nêu gương trong toàn Đảng bộ, trong đó trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của các đồng chí trong cấp ủy và của các đảng viên phải trở thành nội dung xuyên suốt.


Các đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị - ảnh: HM

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá, công tác tư tưởng trong xã hội hiện nay có nhiều vấn đề đặt ra, đòi hỏi Đảng ủy Khối phải có kênh thông tin, điều tra xã hội học để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối... 

Thời gian tới, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương  thực hiện tốt 3 trọng tâm công tác năm 2019: Tiếp tục tham mưu toàn diện các giải pháp về công tác Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Tham mưu chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 10, trọng tâm là định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chỉ thị về nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Hoàng Mẫn