• Xây dựng Đảng  

Nhiều ý tưởng trong Hội thi "Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở” sẽ được áp dụng trong thực tế
20/10/2018
ĐCSVN) - Sau 01 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, Hội thi thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra.
Huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ
10:54 20/10/2018
(ĐCSVN) – Những năm qua, huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) rất quan tâm đến công tác cán bộ. Trên cơ sở đó đã có những chỉ đạo, lãnh đạo đúng hướng để công tác này đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng
22:12 19/10/2018
(ĐCSVN) - Tham gia Lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghiên cứu và thảo luận 9 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kiểm tra. Nội dung các chuyên đề vừa mang tính cơ bản lại vừa cập nhật, bổ sung những tri thức mới.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý
10:09 19/10/2018
(ĐCSVN) - Lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới.
Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn
17:24 18/10/2018
(ĐCSVN) - Để thực hiện Nghị quyết 18 có hiệu quả, đòi hỏi phải tiến hành một cách thận trọng, kiên quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ đặc biệt phải quán triệt tư tưởng, nhận thức để cán bộ, công chức hiểu rõ tinh giản biên chế là chủ trương nhất quán, là xu thế tất yếu và đúng đắn.
PVN luôn khẳng định vị trí quan trọng đặc biệt, trụ cột về kinh tế, an ninh năng lượng
15:02 18/10/2018
(ĐCSVN) – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của ngành Dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí nói riêng trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng Nai: Xử lý sai phạm thu hồi 23 tỷ 068 triệu đồng
14:27 18/10/2018
(ĐCSVN) – Đó là số liệu báo cáo tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai với Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2018, ngày 17/10.
Nghiên cứu kỹ các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng để gương mẫu thực hiện
16:10 17/10/2018
(ĐCSVN) - Bảo vệ chính trị nội bộ là công tác có liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ rất khó khăn, phức tạp... Do đó, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng để gương mẫu thực hiện…
Bình Dương cần triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát
14:54 17/10/2018
(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, tỉnh Bình Dương cần tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; tổ chức thực hiện việc triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát; nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng…
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật
14:37 17/10/2018
(ĐCSVN) - Để tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cơ quan soạn thảo, thẩm tra, trình, thông qua dự án luật, pháp lệnh...