• Vĩnh Phúc - Cơ hội và phát triển  

Vĩnh Phúc: Công tác giảm nghèo giúp nâng cao đời sống người dân
19/06/2018
(ĐCSVN) - Với mục tiêu tạo sinh kế để phát triển bền vững, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang ưu tiên lồng ghép nhiều nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, qua đó giúp người dân từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
19:32 12/12/2018
(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) và UBND các xã đã được công nhận NTM tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn NTM; thường xuyên cập nhật, bổ sung tài liệu và lưu trữ hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện của từng tiêu chí theo quy định.
Vĩnh Phúc: Ước tình, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2018 đạt 199.210 tỷ đồng
16:35 12/12/2018
(ĐCSVN) - Nhờ kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển đã tạo đà cho ngành công nghiệp tăng trưởng ấn tượng. Ước hết năm 2018, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 199.210 tỷ đồng, tăng 4,7% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2017.
Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp
16:35 12/12/2018
(ĐCSVN) - Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức xác minh, theo dõi chặt chẽ và thực hiện đợt kiểm tra chuyên đề đối với 100% cơ sở kinh doanh.
Vĩnh Phúc: Tích cực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
15:46 10/12/2018
(ĐCSVN) - Đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện, hoạt động thư viện và các hoạt động khác liên quan đến văn hóa đọc có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.
Vĩnh Phúc: Chủ động thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
14:56 09/12/2018
(ĐCSVN) - UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, nắm bắt tình hình và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Vĩnh Phúc: Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi năm 2018-2019
17:40 07/12/2018
(ĐCSVN) - Mục tiêu chung của chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella năm 2018-2019 là trẻ từ 1-5 tuổi tại 6 huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên, Phúc Yên, Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Yên Lạc) được tiêm 1 mũi vắc xin sởi – rubella nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.
Vĩnh Phúc: Phấn đấu đến năm 2020 có 265 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả
13:59 07/12/2018
(ĐCSVN) - Nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển 15.000 Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu đến năm 2020 tỉnh có 265 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.
Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác sản xuất nông nghiệp năm 2019
10:31 04/12/2018
(ĐCSVN) - Theo UBND huyện Lập Thạch, năm 2018, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện diễn ra trong điều kiện khá thuận lợi về thời tiết, khí hậu, cây trồng – vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt và được đánh giá là năm sản lượng các loại rau, củ, quả được mùa nhất so với nhiều năm trở lại đây.
Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng
10:08 04/12/2018
(ĐCSVN) - UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chấp hành, nghiêm túc thực hiện theo mục 6 Chỉ thị số 20/CT-CT. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung tại mục 5 của Chỉ thị số 20/CT-CT.