Video clip
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
  20:55 25/06/2017
  •  Tags: