Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: KS)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về "Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều nội dung cụ thể trong quy chế phối hợp được triển khai thực hiện tốt, qua đó, giúp cho các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đạt tốc độ phát triển rất tốt, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được đảm bảo. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư khóa X, Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng chương trình và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đưa nội dung của Quyết định vào thực tiễn.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị địa phương cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và những đòi hỏi thực tiễn đặt ra, trọng tâm là công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng báo chí, công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, ban tuyên giáo các cấp cần chủ động nắm vững tình hình địa phương, trên cơ sở đó tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp ngay tại cơ sở. Tiếp thu những kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị tỉnh tiếp tục tổng kết, đánh giá cụ thể những bài học kinh nghiệm, những việc đã làm được và chưa làm được, từ đó tham vấn cho Trung ương những cách làm hay, giải pháp tốt trong quá trình triển khai Quyết định 221 trong thực tế…


Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Vĩnh Yên. (Ảnh: KS)

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 đã làm việc với Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, thay mặt đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những chuyển biến rõ nét của thành phố Vĩnh Yên trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện Quyết định 221 nói riêng. Đồng tình với những kiến nghị của địa phương, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị thành phố Vĩnh Yên cần tập trung vào công tác thông tin, giáo dục và tuyên truyền về Quyết định 221 tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện và triển khai Quyết định trong thực tế với phương châm chủ động, tích cực, qua đó tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn xã hội./.

Kim Sơn