Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu đã nhấn nút khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận.
(Ảnh:T T)

Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui mừng khi gặp mặt các cơ quan báo chí gắn bó với Mặt trận trong thời gian vừa qua và gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí trước những nỗ lực sáng tạo, phản ánh kịp thời của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với công tác Mặt trận trong thời gian vừa qua. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Thông qua nỗ lực trong lao động, sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã góp phần làm cho công tác Mặt trận ngày càng đi lên và góp phần làm cho đội ngũ nhà báo ngày càng có những đóng góp tốt hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam gắn với sự chỉ đạo của Bác Hồ trước sự ra đời của tờ báo Thanh niên cách đây 92 năm, đến nay với 20.600 hội viên từ hơn 800 cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo này là lực lượng quan trọng phản ánh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoạt động của các Bộ, ngành; hoạt động của các địa phương; nêu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cả nước; làm rõ được sáng kiến mô hình của nhân dân đối với sự phát triển của đất nước…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mỗi phóng viên, biên tập viên tiếp tục thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và góp phần vào thành công của Giải Báo chí quốc gia ''Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng''. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới trên toàn cầu, mỗi phóng viên, biên tập viên cần luôn luôn đổi mới, đáp ứng yêu cầu công việc, giúp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'' lần thứ XIII năm 2017- 2018.

Theo đó, giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'' lần thứ XIII năm 2017- 2018 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,chương trình hành động cảu MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp  nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến'', tự chuyển hóa trong nội bộ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019.

Tuyên truyền Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'', Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tuyên truyền các hoạt động ''Đền ơn đáp nghĩa'', chăm lo các đối tượng chính sách; kết quả vận động quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'', kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ ở các địa phương trong cả nước. Tuyên truyền vận động tạo Quỹ vì người nghèo, nhất là các dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 và ''Tết vì người nghèo'' năm 2018. Ưu tiên sử dụng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo….

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc….

Các thể loại báo chí được xét giải lần thứ XIII năm 2017-2018 gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí được xác giải bao gồm các thể loại như tin, bài, phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

Tác phẩm dự Giải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng từ 1/10/2016 đến 20/9/2018. Những tác phẩm trong thời gian này được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương,  ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Đối tượng dự Giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải. Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm, giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, các nhà báo tham dự buổi lễ.
(Ảnh:TT)

 

Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 21/6/2017 đến 20/9/2018 (theo dấu bưu điện). Tác phẩm dự giải gửi về: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, số 46 Tràng Thi, Hà Nội.

Giải sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2018) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí. Giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A 15 triệu đồng, giải B 10 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải khuyến khích 3 triệu đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu đã nhấn nút khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận./

Thu Hà