Hội đồng Lý luận Trung ương

Cập nhật lúc 10h39  -  Ngày 06/03/2018

share facebookgửi emailin bài này

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

2. Nhiệm vụ

- Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

- Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

- Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

IITỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Hội đồng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Bí thư Trung ương Đảng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch

 

 

1. Chủ tịch Hội đồng: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

- Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

 3. Các Ủy viên Hội đồng

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

- Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

- Thạc sĩ Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Tiến sĩ Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

- Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

- Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Phó Giáo sư,  Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

 4. Các Tiểu ban Hội đồng

Tiểu ban Chính trị và Xây dựng Đảng

- Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hữu Nghĩa

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng

Tiểu ban Văn hóa và Xây dựng con người

- Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú

Tiểu ban Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại

- Trưởng Tiểu ban: Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Hiền

Gửi phản hồi
Họ và tên: (*)
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Email: (*)
Tiêu đề:
Nội dung: (*)
Tệp đính kèm:
Mã bảo vệ: (*)
 

Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.