Ngày 11/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Viết Liễu)

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm đồng cho biết: Hội thảo được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền, cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những di huấn của Người, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Văn Hiệp cho biết: Di chúc của Bác chứa đựng các giá trị phổ quát, bao trùm mọi mặt đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức và nguyên tắc ứng xử giữa các quốc gia - dân tộc. Các nội dung trong Di chúc đã đạt đến chiều sâu văn hóa, nhân văn. Bản Di chúc lịch sử là tác phẩm thể hiện một cách đậm nét phong cách tư duy, chất trí tuệ, ngôn ngữ giản dị, gần gũi với đời thường nhưng có sức lay động lòng người của Hồ Chí Minh.


Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Thùy, Học viện Lục quân Đà Lạt phát biểu tham luận
(Ảnh: Nguyễn Viết Liễu)

Kể từ ngày thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã không tiếc máu xương, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh; sáng tạo, đổi mới trong xây dựng và phát triển quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh; kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng được phát triển, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác trên địa bàn tỉnh đã khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn khắc ghi và thực hiện tốt di nguyện của Bác trong bản Di chúc thiêng liêng của Người.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã thảo luận làm sâu sắc thêm một số nội dung, tư tưởng và giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta và sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể tại Lâm Đồng.

17 bài viết và ý kiến tham luận tại Hội thảo đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu trong 50 năm qua; trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.


Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Viết Liễu)

Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Các tham luận thực sự là những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu trong 50 năm qua; trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Đồng thời, các tham luận và ý kiến của đại biểu tại hội thảo đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc quá trình 50 năm Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc của Bác Hồ; góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn, định hình rõ hơn con đường đổi mới và phát triển, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền làm chủ và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Đức Quận tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng; vượt qua khó khăn, thử thách; dám nghĩ, dám làm; kỷ cương, liêm chính, hành động quyết liệt để xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng với nhân dân cả nước quyết tâm thực hiện trọn vẹn điều mong muốn cuối cùng của Bác: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”./.

Thùy Trang