leftcenterrightdel
Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Lan Chi

Thời gian vừa qua, Quảng Bình đã tích cực thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Nhờ đó, tính đến tháng 11/2019, có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (9 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt); trong đó nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,4%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn bình quân cả nước và là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đây là sự phấn đấu rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tuy vậy, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn có sự tăng trưởng 3,43%so với cùng kỳ; an ninh lương thực vẫn được đảm bảo. Đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu; bước đầu đã hình thành một số khu vực sản xuất tập trung có thu nhập cao. Sản lượng thủy sản tăng khá (tăng 7,8% so cùng kỳ, vượt 4,7% kế hoạch).

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Năm 2019, Quảng Bình đã có thêm 10 xã đạt nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt là 72 xã (đạt 52,9%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra). Hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc, khách du lịch đến tỉnh đạt 5 triệu lượt (tăng 28% so cùng kỳ và tăng 16,2% so kế hoạch); trong đó khách quốc tế tăng 35%; đã tổ chức thành công Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019, từng bước xây dựng được thương hiệu du lịch của tỉnh; một số dự án du lịch đang tích cực triển khai.

Song song với đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, có nhiều chuyển biến; tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định. Hàng năm, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chương trình công tác; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương. Đến nay, Quảng Bình đã lãnh đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thể chế hoá các quy định của Trung ương về công tác tổ chức và cán bộ, về công tác kiểm tra, giám sát; về xử lý các vụ án, vụ việc nổi lên; về Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đạt được nhiều kết quả rõ nét. Cấp ủy các cấp đã tổ chức nghiêm túc việc đánh giá, sơ kết một số chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; về thi hành Điều lệ Đảng; về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; các chương trình trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cơ sở để xây dựng Văn kiện Đại hội.

leftcenterrightdel
 Du khách quốc tế trải nghiệm dịch vụ đạp xe khám phá tại Quảng Bình. Ảnh: Diệu Hương

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 (Khóa XVI), đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, sau 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Quảng Bình đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh đã chủ động sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, nghị quyết; thực hiện nghiêm quy chế làm việc với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bài bản, khoa học. Đặc biệt, đã thực hiện phân cấp, phân công theo hướng đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị xã hội; nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thời gian tới, với mục tiêu nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng bộ giống cây trồng, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với từng địa phương gắn với thị trường tiêu thụ và chế biến sau thu hoạch; đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bảo đảm bền vững các tiêu chí; lưu ý các tiêu chí về nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tổ chức sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị…; phấn đấu xây dựng mỗi xã 01 sản phẩm; xây dựng một số mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với công tác giảm nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng cồn bãi, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa; lồng ghép có hiệu quả, hợp lý các nguồn vốn của các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, các cơ sở sản xuất công nghiệp còn khó khăn. Khó khăn nổi lên là công nghệ, vốn, lao động, thị trường tiêu thụ sản phẩm... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; phát triển nhân lực ngành du lịch; thu hút các nguồn lực xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ phát triển du lịch, nhất là phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Cùng với đó, Quảng Bình cũng sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc trong năm 2020. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, qua đó tạo động lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển mọi mặt của địa phương./.

Thùy Linh