Sáng 10/8 tại TP. Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)”  dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban kinh tế Trung ương,Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
“Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị(khóa IX)”phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. 
(Ảnh: Đình Tăng)

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Đà Nẵng đạt được trong 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, năm 2003, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây được xem như là quyết sách quan trọng nhất của Trung ương đối với thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao và liên tục; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gấp 4,2 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển. TP. Đà Nẵng đã dần định vị là đô thị lớn của cả nước, là đầu mối, cửa ngõ giao thông quan trọng trong nước và quốc tế, là trung tâm kinh tế - xã hội và là đầu tàu, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên...

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục tạo cơ sở và định hướng để Đà Nẵng phát triển mạnh, nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình chỉ rõ: Cần tổng kết, đánh giá những kết quả, những tồn tại, hạn chế trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 33; đồng thời trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng, nhất là các lợi thế so sánh của Đà Nẵng với khu vực, với cả nước, thậm chí là với thế giới để có cái nhìn và định hướng toàn diện, bao quát hơn.

“Chính vì vậy, Hội thảo lần này là cơ hội để trao đổi, thảo luận về tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới; là một bước quan trọng nhằm tiếp thu và tổng hợp các ý tưởng, góp ý của các cơ quan Trung ương, của các chuyên gia, nhà khoa học để có thêm cơ sở hoàn thiện Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị” - đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận bám sát nội dung trọng tâm, đặc biệt là cần tập trung thảo luận những vấn đề, nội dung có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng trong tương lai, cụ thể như: Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; công tác quy hoạch và phát triển không gian đô thị; cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; những bất cập về cơ chế, chính sách và mô hình quản lý chính quyền địa phương...

 

Hội thảo “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
(Ảnh: Đình Tăng)

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo đề dẫn “Xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tham luận, đánh giá, đề xuất, kiến nghị nhằm tạo ra những định hướng mới, các cơ chế, chính sách mới để tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển TP. Đà Nẵng nhanh, hiện đại, bền vững hơn trong thời gian tới./.

Đình Tăng