Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp này.

Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40, sẽ thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết về các vấn đề quan trọng như đánh giá việc triển khai các hoạt động giai đoạn 2018-2019, xem xét và thông qua nguồn ngân sách ngắn hạn 2020-2021, thảo luận các hướng đi mới về các vấn đề thuộc thẩm quyền của tổ chức cho Chiến lược trung hạn giai đoạn 2022-2029; thảo luận các chương trình cải tổ UNESCO; đưa ra ý tưởng và phương pháp tiếp cận đa phương mới cho các vấn đề cấp bách hiện nay như giáo dục, trí tuệ nhân tạo…

Diễn đàn Paris về Hòa bình, đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức, nhằm tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các chủ đề như hòa bình và an ninh, phát triển, môi trường, công nghệ mới, kinh tế bao trùm và văn hóa giáo dục…

Dự kiến, Thứ trưởng Lê Hoài Trung sẽ có bài phát biểu tại phiên toàn thể các nhà lãnh đạo về chính sách chung của Đại hội đồng UNESCO vào ngày 13/11/2019. Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Paris về Hòa bình vào ngày 12/11/2019, Thứ trưởng Lê Hoài Trung sẽ tham dự và phát biểu tại phiên tọa đàm về 70 năm các Công ước Geneva. Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng sẽ tham dự các hoạt động bên lề  các hội nghị.


Mạnh Hùng