(ĐCSVN) – Chiều 11/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức họp báo, thông báo về các hoạt động gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chủ trì buổi họp báo.

Họp báo tôn vinh điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn quân. (Ảnh: MH)

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được phát động trong toàn quân là sự cụ thể hóa việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (nay là Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ mới.

Sau 3 năm phát động, Cuộc vận động đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trách nhiệm chính trị của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội với Bác Hồ kính yêu.

Trong 3 năm qua, việc thực hiện tốt Cuộc vận động, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân, khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua Cuộc vận động, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt việc tốt” tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội; tiêu biểu như: Mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách”; “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Nâng bước em đến trường”, “Bệnh viện văn hóa”, “Bệnh viện mỗi ngày làm việc sớm hơn 30 phút”, “Ngôi nhà một trăm đồng”, “Thao trường không khói thuốc”, “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Đơn vị xanh, sạch, đẹp”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...  

Để đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động; đồng thời tạo điều kiện để trao đổi, phổ biến, kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả; kịp thời tôn vinh, khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và quần chúng trong toàn quân giữ vững kết quả đã đạt được, không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; các hoạt động gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17/5/2017, tại Quân khu 4 với nhiều hoạt động như: “Tổ chức Lễ báo công và tham quan Khu di tích Kim Liên”, “Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến”, “Tổ chức gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến”.

Theo Ban tổ chức, từ đầu tháng 3 đến ngày 10/5/2017, tất cả các đơn vị cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và 57/59 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt; qua đó đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các loại hình đơn vị được tôn vinh, khen thưởng. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 1123/QĐ-BQP ngày 24/4/2017 về việc tặng Bằng khen cho 127 điển hình tiên tiến./.

Mạnh Hùng