Ngày 20/6, tại tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành uỷ khu vực miền Đông Nam Bộ. Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo 10 tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ, gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng.

 Góp phần quan trọng vào thành công của ngành Tuyên giáo cả nước

Theo báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh, thành uỷ khu vực miền Đông Nam Bộ tại Hội nghị cho thấy: Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ đã tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Riêng kết quả đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XII của các tỉnh, thành có tỷ lệ khá cao, cụ thể nơi cao nhất là 99%, nơi thấp nhất là hơn 95%.


Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành uỷ
khu vực miền Đông Nam Bộ - Ảnh: Minh Khuê

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, góp phần vào việc khơi dậy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng; tích cực tham mưu các cấp ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05; tham mưu Kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu.

Về công tác báo chí, các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội về địa phương; chủ động phát hiện, báo cáo, tham mưu chỉ đạo xử lý các thông tin, cung cấp thông tin chính thống đối với những vấn đề mà báo chí, dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội được các Ban Tuyên giáo các địa phương quan tâm hơn, từng bước đáp ứng được yêu cầu của công tác tư tưởng trên địa bàn, kịp thời nắm nhiều thông tin về tình hình tư tưởng đối với các vấn đề nổi cộm để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết… Những kết quả trên của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ đã góp phần quan trọng vào thành công của Ngành Tuyên giáo cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như nội dung tham mưu cho cấp ủy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; việc tham mưu sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nơi còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực của công tác tuyên giáo chưa thường xuyên; có lúc, có nơi, công tác tuyên truyền chưa chủ động, kịp thời, thiếu chiều sâu; công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, một số vụ việc phản ánh thông tin thiếu khách quan. Công tác nắm bắt, phản ánh, báo cáo tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc xã hội có lúc, có nơi chưa sâu sát, kịp thời.

Tại Hội nghị, nêu những vấn đề để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, các đại biểu đã đóng góp nhiều giải pháp và những bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, các đại biểu bày tỏ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số vấn đề cụ thể như: Trung ương sớm có hướng dẫn, định hướng thống nhất chung đối với công tác tổ chức bộ máy và hệ thống tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm đổi mới Hội nghị báo cáo viên trong việc cung cấp thông tin liên quan chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, những vấn đề thời sự nóng, nổi cộm để kịp thời định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể công tác khoa giáo của Đảng trong tình hình hiện nay, giúp Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy xác định rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp công tác này…

Trên cơ sở những kiến nghị của các đại biểu, đại diện các vụ, đơn vị và trực tiếp đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những ý kiến trao đổi trở lại để làm rõ hơn những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Đông Nam Bộ.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị - Minh Khuê

Tiếp tục đổi mới để đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá những kết quả nổi bật, những điểm mới trong công tác tuyên giáo cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, ngành tuyên giáo các địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, để công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trước hết, Ban Tuyên giáo các địa phương tiếp tục làm thật tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là những văn bản của Ban Bí thư mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo. Trong đó, cần tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch. Các địa phương cần vận dụng linh hoạt, liên hệ thực tiễn, xác định nhiệm vụ này của các cấp uỷ, chính quyền, trên cơ sở tham mưu trực tiếp của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương tiếp tục tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc tổ chức quán triệt, thái độ học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên nhằm đảm bảo chất lượng yêu cầu đề ra; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp uỷ kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan công tác tuyên giáo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, cần tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị, nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và phục vụ cho công tác xây dựng Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2015. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực khoa giáo mới ban hành và tham mưu cấp uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết có chất lượng các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực này.

Đồng chí Võ Văn Phuông cho biết, năm nay Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Vì vậy, Ban Tuyên giáo các địa phương cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Hướng dẫn số 90 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, mở các chuyên trang, chuyên mục và các ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về nội dung, giá trị Di chúc của Người.

Đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương ngoài việc thường xuyên tuyên truyền triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Di chúc của Bác thì cần tổ chức thực hiện tốt việc triển khai các nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Cùng với đó, quán triệt ý nghĩa, vai trò của Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET), tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên tham gia sử dụng hệ thống này.../.

Minh Khuê