Ngày 24/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Tý-TTXVN)

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan nhà nước trong tổ chức quản lý, điều hành và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng.

Liên tiếp trong ba năm 2016-2018, Tuyên Quang đều đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,5%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,3% năm 2016 xuống còn 14,5% năm 2018; thu hút trên 1,7 triệu khách du lịch năm 2018…

Về thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên kịp thời, nghiêm túc; chỉ đạo các ban xây dựng Đảng thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 483 tổ chức cơ sở đảng (256 đảng bộ cơ sở, 277 chi bộ cơ sở). Cấp ủy các cấp cũng đã trực tiếp kiểm tra 2.711 tổ chức đảng và 1.886 đảng viên, yêu cầu 246 tổ chức đảng và 53 đảng viên có thiếu sót nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm đúng mức, bảo đảm đúng phương châm, tiêu chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 7.700 đảng viên. Các tổ chức Đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang đạt được sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tỉnh ủy Tuyên Quang có nhiều cách làm hay, nổi bật trong công tác xây dựng Đảng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết một cách bài bản, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề án chuyên đề, lựa chọn những việc thiết thực, trọng tâm nên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, tỉnh tiếp tục coi trọng công tác nghiên cứu lý luận chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nghiên cứu học tập các nghị quyết của Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên, tổ chức đảng theo quy định; có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, từ thực tiễn, tỉnh tiếp tục có những đề xuất, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để giúp Trung ương xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng.

Trước đó, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khảo sát thực tế công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Huyện ủy Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang./.

Nguyễn Văn Tý/TTXVN