Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị
(Ảnh: Khánh Linh)

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới và quán triệt quan điểm chỉ đạo về đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, chiều 25/7, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và một số đơn vị của Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Hội nghị tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề chính liên quan đến công tác đối với NVNONN: Luật Quốc tịch (vấn đề về nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với NVNONN); thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ xây dựng và phát triển đất nước và thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh công tác về NVNONN luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm, tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đặc biệt là trong việc xây dựng các chính sách đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề như thường trú, xuất nhập cảnh, mua nhà, quốc tịch, đầu tư,… Thời gian qua, nhiều văn bản đã được ban hành thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho kiều bào và nhờ đó, cộng đồng NVNONN ngày một gắn bó hơn với quê hương, kể cả thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ngành tập trung giải quyết những vấn đề kiều bào quan tâm. Đặc biệt, cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để NVNONN về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cống hiến tri thức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thêm vào đó, cần nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để cộng đồng NVNONN gắn bó hơn với đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, việc giải quyết các vấn đề trên cần quán triệt tinh thần của các chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới giai đoạn 2016 – 2020.

Cùng chia sẻ quan điểm này, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu đánh giá cao công tác thể chế hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ngành. Đồng chí nhấn mạnh sự tham gia tích cực của các bộ, ngành đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường triển khai Kết luận số 14-KL/TW ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động NVNONN. Trên cơ sở chủ trương này, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho kiều bào.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ngành tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của NVNONN là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị trao đổi các vấn đề kiều bào quan tâm. (Ảnh: Khánh Linh)

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Quốc Cường, cộng đồng 4,5 triệu NVNONN ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại. Các hội đoàn NVNONN ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Hiện có khoảng 500 hội đoàn NVNONN trên toàn thế giới, bao gồm các hội đoàn người Việt, hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề, sở thích, giới tính…

Thời gian gần đây, xu hướng trở về quê hương lập nghiệp của kiều bào thế hệ trẻ cũng ngày càng tăng. Kiều bào đã thành lập các mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước như: Mạng lưới kiều bào trẻ, Mạng lưới đổi mới sáng tạo… Bên cạnh đó, cùng với việc vai trò, vị thế và kinh tế đất nước đi lên cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng NVNONN đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, cộng đồng NVNONN vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: địa vị pháp lý chưa ổn định, tình trạng phạm tội của NVNONN ở một số địa bàn có xu hướng tăng về số lượng cũng như tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hình ảnh của Việt Nam, công tác hội đoàn và chuyển giao thế hệ còn tồn tại nhiều vấn đề. Đồng thời, kiều bào cũng mong muốn Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn để các thế hệ ngày càng gắn bó với quê hương, nổi bật là các vấn đề liên quan tới quốc tịch, chính sách thu hút nguồn lực kiều bào và vấn đề đại đoàn kết dân tộc./.

Khánh Linh