Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Quốc hội phê chuẩn kết quả bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: TH).

Nghị quyết nêu rõ: Căn cứ Tờ trình của Chánh án TANDTC;  Báo cáo thẩm tra số 685 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Kết quả  kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC ngày 19/6/2017.

Quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đối với các ông:

1. Ông Lê Hồng Quang, sinh ngày 23/11/1968, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Tiền Giang.

2. Ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 8/7/1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông Lê Hồng Quang và  ông Nguyễn Văn Tiến làm Thẩm phán TANDTC kể từ ngày 1/7/2017.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC đối với ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến. Kết quả: ông Lê Hồng Quang được 387/465 phiếu, chiếm 78,81% tổng số đại biểu có mặt tán thành. Ông Nguyễn Văn Tiến được 421/465 phiếu, chiếm 85,74% tổng số đại biểu có mặt tán tán thành./.

Thu Hằng