Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2012. Nhằm tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, ý thức trong việc chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện các mục tiêu Việt Nam đã cam kết khi tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Liên minh Phòng chống các bệnh Không lây nhiễm Việt Nam tổ chức cuộc Tọa đàm: “Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá?”.

Tại tọa đàm khoa học, các đại biểu sẽ thông tin cho bạn đọc về Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới mà Việt Nam đã phê chuẩn và cam kết thực hiện từ năm 2004. Đặc biệt giới thiệu quy định của điều 5.3 của Công ước;

Cung cấp thông tin về tác động của ngành công nghiệp thuốc lá đối với xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về kiểm soát thuốc lá (đặc biệt là thuế thuốc lá);

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong thực thi Điều 5.3 - Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;

Thảo luận về giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định tại điều khoản 5.3 của của Công ước Quốc tế về Kiểm soát thuốc lá, cũng như các Quy định của Luật  Phòng, chống tác hại Thuốc lá 2012.

- Thời gian: 8h30’, Thứ 6, ngày 26/04/2019.

- Địa điểm: Tại Hà Nội.

Đại biểu khách mời Tọa đàm gồm: diễn giả đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ Thông tin Truyền thông; Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng; các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu địa phương và đại diện các cơ quan báo chí./.

PV