Ảnh minh họa. (Ảnh:M.P)

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.574 đồng và tỷ giá sàn là 21.259 VND/USD.

Theo khảo sát tại các ngân hàng sáng nay, giá mua vào thấp nhất trên thị trường là 22.380 VND/USD, giá mua cao nhất là 22.410 VND/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất trên thị trường là 22.465 VND/USD, giá bán cao nhất là 22.490 VND/USD.

M.P