Phát huy dân chủ thực chất và tạo sự đồng thuận trong xã hội
15:59 24/04/2019
(ĐCSVN) - Đề cập đến việc tạo sinh lực mới trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng phải làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng đối với khối đại...