Quang cảnh hội nghị

Báo cáo sơ kết tại hội nghị đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, Quân chủng Hải quân luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; dân chủ ở cơ sở được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất; quan hệ quân dân ngày càng gắn bó; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tích cực; giữ vững trận địa tư tưởng và bản chất cách mạng của Đảng trong Quân chủng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu ý kiến đánh giá, phân tích làm rõ các vụ việc xảy ra thời gian qua có liên quan đến Quân chủng Hải quân như: Công tác tuyên truyền về biển, đảo, Quân chủng Hải quân trên một số báo, đài; clip có hình ảnh về sự kiện ở đảo Gạc Ma; công tác bảo vệ chính trị nội bộ liên quan đến vấn đề xây dựng đơn vị vững mạnh và quản lý tư tưởng bộ đội…

Qua phân tích, đánh giá, các thành viên tìm ra những mặt còn hạn chế; rút ra kinh nghiệm, bài học trong công tác đấu tranh chống DBHB, từ đó tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống DBHB của Quân chủng Hải quân thời gian tới, như: Tăng cường trao đổi các thông tin, vụ việc mới liên quan đến công tác đấu tranh chống DBHB trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; nâng cao công tác đề phòng, cảnh giác; trong xử lý các vụ việc liên quan cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; trước mỗi diễn biến phức tạp trên thực địa cần bình tĩnh, tìm hiểu sâu, phân tích kỹ để có cái nhìn tổng thể trước khi đưa ra phản ứng; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác ngoại giao…

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân-Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị đánh giá cao ý kiến của các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo cần lưu ý 5 điểm, trong đó: Luôn phải chú trọng xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc; tổng hợp các thông tin, vụ việc liên quan đến công tác đấu tranh chống DBHB của Quân chủng Hải quân trong các cuộc họp; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động tích cực, các việc làm tốt của Quân chủng Hải quân./.


Tin, ảnh: Quốc Phong