Đại tá Nguyễn Tài Sơn tặng giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho các tập thể có thành tích
trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50.

 

Trong 5 năm qua, Cuộc vận động ''Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông'' (Cuộc vận động 50 - CVĐ) đã được cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP Tây Ninh luôn quan tâm chú trọng, thực hiện ngày càng có nền nếp, có bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, mang lại hiệu quả thiết thực trong toàn đơn vị.

Cụ thể: các đơn vị đã quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật và các loại phương tiện không để xảy ra mất mát, đảm bảo đầy đủ kịp thời và an toàn tuyệt đối trong khai thác và sử dụng cho các nhiệm vụ sẳn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất. Thực hiện tốt các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo các hệ số kỹ thuật luôn ở mức cao theo qui định của trên; các loại phương tiện giao thông do đơn vị quản lý luôn đảm bảo, an toàn giao thông trên 2,5 triệu km. Riêng về an toàn giao thông, 5 năm qua BĐBP tỉnh Tây Ninh đã kéo giảm trên 72% về số vụ tai nạn, giãm trên 57% số người thương vong và giảm trên 75% số người bị thương so với 5 năm trước.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nhất là việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trang bị và quản lý sử dụng các loại vũ khí trang bị, đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp để thực hiện tốt Cuộc vận động 50 trong BĐBP tỉnh thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị, trong công tác quản lý và khai thác các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đảm bảo các hệ số kỹ thuật theo qui định. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý bộ đội, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2014-2019./.

Tin, ảnh: Vũ Anh