Ảnh minh họa (Theo Bộ VHTTDL)

Theo đó, văn bản số 415/VP-TT gửi Cục Di sản Văn hóa, Thanh tra Bộ nêu rõ, ngày 22/5/2019, Báo Tiền phong có bài viết "Vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt" phản ánh việc vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị hàng loạt doanh nghiệp xâm hại trái phép để làm du lịch, Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề quản lý Vịnh Hạ Long, đề xuất phương án bảo vệ di tích.

Văn bản cũng nêu rõ, Thanh tra Bộ chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có)./.

Xuân Dũng