Quang cảnh tại Hội nghị


Ngày 23/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm Công tác của tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia (AHG SOM 14). Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với hai đồng Chủ tịch Tiến trình Bali là Australia và Indonesia chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt nước chủ nhà Việt Nam, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chgo biết, di cư là hiện tượng tất yếu gắn liền với quá trình phát triển. Cùng với tác động tích cực, di cư cũng đặt ra không ít thách thức cho các bên liên quan. Một trong những mặt trái của di cư là tình trạng di cư trái phép và mua bán người ngày càng gia tăng trong khu vực và trên thế giới. Đây là vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể đứng ngoài và tự mình giải quyết. Do vậy, tăng cường hơn nữa hợp tác đa phương trong lĩnh vực này là điều cần thiết, không chỉ để quản lý hiệu quả các dòng di cư, mà còn giải quyết nguyên nhân gốc rễ của di cư.

Theo ông Tô Anh Dũng khẳng định: Việc lần đầu tiên tổ chức Hội nghị này là sự kiện có ý nghĩa đối với Việt Nam trong hơn 17 năm là thành viên tích cực và có trách nhiệm của tiến trình Bali, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của tiến trình Bali trong tăng cường sự tham gia và vai trò cùa các nước thành viên đối với các hoạt động của tiến trình. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, kiên quvết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người. Trong quản lý di cư, Việt Nam lấy phòng ngừa làm yếu tố nền tản và và coi thúc đẩy di cư hợp pháp là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn di cư trái  phép. Và trong quá trình này, hợp tác quốc tế thông qua việc tham gia tích cực vào các tiến trình khu vực và thế giới là một phần tất yếu đế tạo nên sức mạnh toàn diện nhằm đẩy lùi nạn di cư trái phép và mua bán người. 

Tiến trình Bali được thừa nhận là hình mẫu hợp tác khu vực thành công về phòng, chống đưa người di cư trái phép và mua bán người dựa trên các biện pháp xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau vì mục tiêu góp phần ổn định tình hình khu vực. Việt Nam coi trọng Tiến trình Bali và luôn đóng góp tích cực đối với mọi hoạt động của tiến trình kể từ khi tham gia tiến trình và trở thành thành viên Nhóm Công tác Tiến trình tại Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 5/2011. Chính phủ Việt Nam ghi nhận hiệu quả của tiến trình trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin và tăng cường các hành động tập thể trong cuộc đấu tranh chung với vấn nạn này. 

Tháng 12/2018, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 đã thông qua thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) với đa số quốc gia thành viên tán thành. Đây là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về quản lý di cư, trong đó khẳng định hợp tác quốc tế trong thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự là xu thế tất yêu nhằm quản trị di cư toàn cầu hiệu quả vì sự phát triển bền vững. 

“Trên cơ sở đó, Việt Nam hy vọng rằng tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và định hướng ưu tiên cho hoạt động sắp tới của tiến trình Bali phù hợp với xu thế quản lý di cư trên thế giới. Bên cạnh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người, Tiến trình Bali nên cân nhắc đưa các biện pháp thúc đẩy di cư an toàn, hợp pháp vào chiến lược hợp tác chống di cư trái phép và mua bán người trong thời gian tới. Chính phủ Viêt Nam mong muốn Tiến trình tiếp tục phát huy vai trò là khuôn khổ hợp tác đa phương hiệu quả dựa trên các biện pháp xây dựng lòng tin hữu hiệu, góp phần vì nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực”- ông Tô Anh Dũng cho biết.

Được biết, tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia do Chính phủ Australia và Indonesia đồng khởi xướng tại Hội nghị Bộ trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quôc gia, tổ chức tại Bali (Indonesia) tháng 2/2002. Đến nay tiến trình này đã có sự tham gia của 49 thành viên, bao gồm cả Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức di cư quốc tế (IOM), Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), có 27 quan sát viên.

 

 

 

Tin, ảnh: Đình Tăng