Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm túc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố trong cán bộ, công chức tư pháp các cấp. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố về tinh giản biên chế, công tác đánh giá hàng tháng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 lĩnh vực tư pháp và đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp toàn thành phố.

Cụ thể, Sở đã thẩm định, góp ý 383 văn bản, trong đó có 99 văn bản quy phạm pháp luật của thành phố. Năm 2018, Sở đã tham mưu thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn thành phố từ năm 2014 đến năm 2018, qua đó, thành phố đã ban hành quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được xây dựng đúng quy trình, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, khả thi.

Sở thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến pháp lý để giải quyết những vấn đề vướng mắc về đầu tư, xây dựng, đất đai, trật tự xã hội… ở các cấp chính quyền thành phố, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng tăng cường quản lý, thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác hộ tịch – chứng thực cho cấp huyện, xã. Công tác tuyên truyền về pháp luật về hộ tịch, chứng thực tiếp tục được tăng cường; việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện, xã mặc dù khối lượng lớn nhưng cơ bản được thực hiện đúng luật, hạn chế xảy ra sai sót…

Đáng chú ý, Sở đã tích cực tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính: Triển khai hướng dẫn việc sử dụng các phần mềm về hộ tịch; triển khai dịch vụ công mức 4 về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại địa bàn 12 quận, huyện… Trong năm 2018, Sở đã phối hợp xây dựng, triển khai 84 quy trình dịch vụ công mức độ 3,4 trong lĩnh vực Tư pháp của cả 3 cấp; đến nay toàn ngành đã triển khai 102 dịch vụ công trực truyến trong tổng số 187 thủ tục hành chính có hiệu lực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cũng thừa nhận, chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực chưa cao. Nhiều văn bản được chuẩn bị trong cùng một thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, có văn bản chưa sát thực tiễn. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng, tự kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật có lúc chưa chặt chẽ. Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ công tác này còn hạn chế, việc triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, lúng túng, có nơi việc triển khai chỉ dừng lại ở việc ban hành kế hoạch. Việc thực thi pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực ở một số đơn vị chưa nghiêm. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp ngày càng tăng theo năm. Một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp chưa hợp lý, không đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính, cùng một việc chia nhỏ thành nhiều thủ tục… 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các sở, ngành, lãnh đạo UBND, HĐND thành phố Hà Nội, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, Sở Tư pháp có vị trí, vai trò quan trọng, là cơ quan tham mưu giúp thành phố trên các lĩnh vực xây dựng, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp, cải cách hành chính... Và trong những năm qua, Sở đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ này đạt kết quả tích cực, góp phần vào kết quả chung của toàn thành phố. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những đóng góp của Sở Tư pháp vào việc xây dựng Đề án Thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, càng phát triển, càng hội nhập thì ưu tiên số một phải là hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng là một nhiệm vụ khó, điều đó cho thấy vai trò của Sở Tư pháp phải được tăng cường hơn nữa. “Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công chức trong nội dung này; tham mưu tốt cho thành phố trong việc triển khai thực hiện” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh và đồng thời cũng chỉ rõ, hiện nay mọi hoạt động đều xảy ra trong môi trường pháp lý, mỗi công dân cũng phải được phổ biến và nắm rõ pháp luật.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, chia sẻ, nhất là đối với lĩnh vực tư pháp thì việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm càng quan trọng hơn. Muốn thế, đội ngũ cán bộ tư pháp cần không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt từng phòng, ban phải chỉ ra được hiện nay thành phố đang vướng những gì, từ đó đề xuất ra giải pháp về mặt pháp lý. Cùng với đó, Sở cần tăng cường phối hợp, kết nối với các sở, ngành liên quan qua công nghệ thông tin để chia sẻ trí tuệ; tập trung đóng góp cho thành phố những sáng kiến trong lĩnh vực này.

Hoan nghênh Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị, Sở triển khai hiệu quả Đề án, gắn với thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Muốn thế, Sở nâng cao văn hóa thi hành pháp luật, coi việc thực thi pháp luật là một nét văn hóa của người Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh, văn hóa thực thi pháp luật phải đi kèm với vận động, tuyên truyền, làm gương, xử phạt…

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Sở Tư pháp bám sát Dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị để chủ động tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua để triển khai ngay sau khi Dự thảo được ban hành. “Chính quyền thông minh phải đi vào những chi tiết cụ thể, phải có cán bộ thông minh, người dân thông minh” Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh và nêu rõ khi tiếp xúc với người dân, khách hàng phải lựa chọn những cán bộ được đào tạo tốt về kỹ năng, nghiệp vụ. Ngoài ra phải hướng tới sự thuận tiện nhất cho người dân; chú trọng đến giải quyết các án dân sự, án hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người dân…/.

Thu Hà