Hình ảnh hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: P.V)

Đây cũng chính là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo đó, Biên bản ghi nhớ gồm:

Về nội dung hợp tác, Hàn Quốc sẽ giúp tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cải cách DNNN của Hàn Quốc; cử chuyên gia Hàn Quốc để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách DNNN; hỗ trợ mở rộng hoạt động đầu tư của các DNNN Hàn Quốc tại Việt Nam thông qua việc tổ chức các buổi tọa đàm CEO DNNN 2 nước…

Về ngân sách và nguồn lực tài chính để thực hiện các nội dung tại Biên bản ghi nhớ, phía Hàn Quốc cam kết sẽ bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện các hoạt động, Việt Nam sẽ được hưởng lợi hoặc thực hiện các hoạt động không đòi hỏi nguồn lực tài chính trong hợp tác.

HA.NV