Tại Kỳ họp 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Cam-pu-chia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật diễn ra tại thủ đô Phnom Pênh. Đại diện Bộ KH&ĐT Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng tham dự và có phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng với đại diện đoàn Campuchia (Ảnh: MPI)

Tại đây, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, đầu tư của Việt Nam vào Cam-pu-chia 7 tháng đầu năm 2019 đạt 38,5 triệu USD, bằng mức vốn đăng ký của cả năm 2018.

Thứ trưởng đề nghị phía Cam-pu-chia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các thỏa thuận hai bên đã ký kết liên quan đến đầu tư, thúc đẩy hợp tác để đảm bảo cho việc xây dựng Bản quy hoạch tổng thể để thực hiện Khung thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến 2030 và Kế hoạch Hành động kết nối ba nền kinh tế Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Rà soát quy hoạch tổng thể về phát triển Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ của mỗi nước.

Ký kết hợp tác giữa hai bên (Ảnh: MPI)

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Cam-pu-chia điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp thông tin và hướng dẫn kịp thời về các ưu đãi của Cam-pu-chia cho các nhà đầu tư nước ngoài để giúp tiếp tục phát triển và mở rộng kinh doanh tại Cam-pu-chia.

Cũng tại Kỳ họp, Việt Nam và Cam-pu-chia đã thống nhất tăng cường rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về Khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Kiện toàn lại Ủy ban hỗn hợp về đầu tư được thành lập năm 2010 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Hội đồng phát triển Cam-pu-chia (CDC) về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư giữa hai nước nhằm đánh giá về việc thực hiện các mục tiêu của Hiệp định này.

Thúc đẩy triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về Tránh đánh thuế hai lần, được ký kết năm 2018 tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Bản ghi nhớ về xúc tiến đầu tư ký kết năm 2009 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Hội đồng Phát triển Cam-pu-chia.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin, hợp tác trong quá trình xây dựng chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh bền vững và minh bạch…

 

HA.NV