Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thúy Hằng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cho biết: Từ khi thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ  về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã đến nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới thực hiện được việc xác định đường địa giới hành chính toàn quốc trên đất liền, chưa xác định đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo.

 Đây là công việc hoàn toàn mới không chỉ đối với các tỉnh, thành phố mà còn mới với cả các cơ quan Trung ương, do vậy cần phải thống nhất từ Trung ương đến địa phương những nguyên tắc cơ bản và phương pháp để áp dụng vào việc xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo cho các địa phương quản lý để tránh làm nảy sinh những bất cập, quản lý chồng chéo  gây nên tranh chấp, chồng lấn về đất đai, vùng nuôi trồng thủy sản, tài nguyên khoáng sản… Do vậy cần xác định rõ đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm phạm vi 28 tỉnh, thành phố có biển từ điểm địa giới cuối cùng trên đất liền ra đến đường cơ sở là việc làm cấp thiết hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết thêm: Theo Quyết định số 2554/QĐ-BCĐ ngày 29/7/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Dự án 513 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2016-2020, theo đó có kế hoạch xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo được triển khai thực hiện từ tháng 7/2017 đến hết năm 2018.

Trong thời gian vừa qua Bộ Nội vụ cùng Bộ TN&MT đã tích cực nghiên cứu và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ cho việc tổ chức triển khai nhiệm vụ này.  Bởi vậy, hội thảo là cơ hội để các tỉnh có biển thảo luận cho ý kiến về các nguyên tắc cơ bản, các phương pháp nhằm xác định đường ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam để làm căn cứ triển khai tại thực địa và tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

Theo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý (Bộ TN&MT) cho biết: Việc xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo sẽ được tiến hành trên phạm vi 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Kế hoạch triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam tại các địa phương, dự kiến từ tháng 10/2017 đến hết tháng 12/2017. Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các đơn vị thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sẽ trực tiếp triển khai.

Việc tổ chức thực hiện đã được chuẩn bị kỹ càng. Các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị lực lượng kỹ thuật để tổ chức thực hiện; chuẩn bị bản đồ và dự kiến phương án xác định ranh giới hành chính trên biển lên bản đồ để thống nhất giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ Chính quyền Địa phương trước khi triển khai việc phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo; đồng thời tập huấn cho các lực lượng kỹ thuật trước khi triển khai.

Tại hội thảo nhiều đại biểu cũng cho rằng, việc xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo của Việt Nam là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với quy định của Luật Biển năm 1982 và thông lệ quốc tế./.

BL