Theo PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước – đây chưa phải con số cuối cùng vì còn tiếp tục cập nhật. Đến thời điểm này, một số ngành không có ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS như: ngành Giao thông vận tải, ngành Giáo dục học, ngành Ngôn ngữ học.

Một số ngành chỉ có 1 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS: ngành Luật học; ngành, liên ngành Luyện kim; Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học; Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học; Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao; Hội đồng Giáo sư ngành Văn học.

Một số ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn GS, PGS nhiều như: Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Vật lý, Y học, Kinh tế…

Ảnh minh họa. Nguồn: laodong.vn

Cụ thể, số ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 từng ngành, liên ngành như sau:

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 2 GS, 6 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học: 5 GS, 8 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực: 2 GS, 20 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin: 7 GS, 28 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Dược học: 6 GS, 9 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa: 5 GS, 25 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải: 19 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: 12 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 10 GS, 47 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 4 GS, 18 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 7 GS, 35 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Luật học: 1 GS, 11 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim: 1 GS, 3 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học: 4 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 3 GS, 13 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học: 9 GS, 22 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học: 1 GS, 5 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học: 1 GS, 2 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi : 4 GS, 7 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Toán học: 8 GS, 26 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học: 2 GS, 6 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao: 1 GS, 20 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Văn học : 1 GS, 6 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: 11 GS, 35 PGS;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc: 3 GS, 26 PGS;

Hội đồng Giáo sư ngành Y học: 11 GS, 37 PGS.

Lý giải nguyên nhân số lượng ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 giảm mạnh, theo PGS.TS Trần Anh Tuấn, một trong những nguyên nhân là do tiêu chuẩn xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS mới cao hơn nhiều so với quy định cũ./.

Mỹ Anh