Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh:TH)

Chiều 29/1, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2017-2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hai cơ quan tiếp tục triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra các nội dung phối hợp; hiệu quả phối họp giữa hai cơ quan ngày càng được nâng cao.

Theo kế hoạch phối hợp năm 2018, hai cơ quan đã triển khai, thực hiện và cơ bản hoàn thành 7/10 nội dung. Việc triển khai thực hiện các nội dung đạt kết quả tốt; hình thức phối hợp tương đối linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn; các đơn vị chức năng đã tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo hai cơ quan triển khai các nội dung theo kế hoạch đạt nhiều kết quả.

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời giúp cho Hà Nội giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2018 của thành phố.

Bên cạnh kết quả tích cực, hai cơ quan cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy với các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương có việc, có lúc chưa thường xuyên, liên tục. Còn 3 nội dung đã đề ra trong kế hoạch phối hợp nhưng chưa triển khai, thực hiện trong năm 2018...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, sau thời gian thực hiện, sự phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đồng chí cũng đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hỗ trợ Hà Nội hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đồng thời hỗ trợ thành phố hoàn thiện công tác nhân sự chuẩn hóa theo quy trình trước khi tổ chức Đại hội Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, năm 2018, thành phố Hà Nội đã đạt được rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng... Kết quả này có được là do Hà Nội đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Hà Nội xứng tầm. Đảng bộ thành phố cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác hiệu quả hơn vì mục tiêu chung cả nước; tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng; nghiên cứu giảm đầu mối, tiếp tục phân cấp đi đôi với giám sát, kiểm tra; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý giảm thủ tục hành chính, phiền hà…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, những kết quả tích cực, toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cũng như Ban Tổ chức Trung ương. Do đó, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại  Hà Nội luôn sâu sát, kịp thời, đúng quy định. Đây sẽ là động lực Hà Nội nỗ lực khắc phục những hạn chế còn tồn tại để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó và vị thế, vai trò của Thủ đô, trái tim của cả nước…/.

Thu Hà