Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. (Ảnh: NK)

Sáng 16/11, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (16/11/1998 – 16/11-2020) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự buổi lễ.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn trình bày cho biết: Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô và cả nước.

Viện đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố trong xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch, kế hoạch quan trọng phát triển Thủ đô giai đoạn 2001 – 2010 và 2010 – 2020. Đồng thời, Viện cũng tích cực nghiên cứu, tư vấn xây dựng quy hoạch các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển của các quận, huyện trên địa bàn Thành phố; chủ động đề xuất và cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Những năm gần đây, vai trò tham mưu của Viện ngày càng được thể hiện tích cực thông qua việc tham gia sâu hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thành phố, như: Trực tiếp tham mưu xây dựng một số đề án (Đề án “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố đến năm 2025, định hướng đến 2030”; Đề án “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa của thành phố Hà Nội”; tham gia xây dựng Đề án “Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”); chủ trì nhiệm vụ điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Thành phố, qua đó đề xuất các giải pháp, chính sách thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp…

Với những thành tích và đóng góp nổi bật của đối với sự phát triển Thủ đô thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã được Thành phố tặng thưởng nhiều Bằng khen, tặng “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc”; và đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản biểu dương, chúc mừng những thành tích của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển vừa qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Viện cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là lực lượng nghiên cứu viên có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Cùng với đó, làm tốt vai trò kết nối giữa chính quyền Thành phố với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, với các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn; Tăng cường nghiên cứu khoa học theo hình thức đặt hàng từ Thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương; Không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực nghiên cứu, xứng đáng là Viện nghiên cứu của Thủ đô, đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, tư vấn, góp phần giúp Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tập trung nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ phát triển Thủ đô nhanh và bền vững…/.

Nam Khánh