Xử lý 03 vụ việc tham nhũng, xét xử 2 bị can

Trong thời gian qua, tỉnh Long An đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong việc phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài sản công, trong đầu tư xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện tham nhũng…

 

Ảnh minh họa - Nguồn: Tuyengiao.vn


Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã phát hiện, xử lý, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc tham nhũng, trong đó đã thụ lý điều tra, truy tố 02 vụ án và 02 bị can. Bao gồm, vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại UBND xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, bị can Nguyễn Thành Tâm, Cán bộ bộ phận một cửa, sai phạm số tiền 7,2 triệu đồng; vụ tham ô tài sản xảy ra tại Trường THPT Thủ Thừa, bị can Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa, sai phạm số tiền 33 triệu đồng đồng.

Bênh cạnh đó, cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã xét xử 2 bị can liên quan đến tham nhũng là: bà Trần Tử Vân, Cán bộ Chi cục thuế thị xã Kiến Tường tham ô tài sản số tiền 472 triệu đồng, bản án 4 năm tù; bà Bùi Thị Mỹ Hạnh, Cán bộ UBND xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền 10 triệu đồng, với bản án 2 năm tù.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 202 tỷ đồng

Cùng với công tác phòng, chống tham nhũng, 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Long An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Long An được 202 tỷ đồng, bằng 71% so cùng kỳ.

Cụ thể, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiết kiệm trong chi quản lý hành chính 5,6 tỷ đồng; tiết kiệm qua khoán chi giao quyền tự chủ của đơn vị 304 triệu đồng; tiết kiệm kinh phí sự nghiệp đào tạo 1,7 tỷ đồng. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh là 36 tỷ đồng; số tiền tiết kiệm trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán 3,4 tỷ đồng…

Trong 06 tháng đầu năm 2019, ngành thanh tra của tỉnh đã triển khai 24 cuộc thanh tra hành chính; đã kết luận 09 cuộc. Kết quả, số đơn vị có vi phạm về kinh tế là 754 triệu đồng. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi 560 triệu đồng; kỷ luật 03 cá nhân; kiến nghị khác 193 triệu đồng. Kết quả thu hồi số tiền 560 triệu đồng, đạt 100%; xử lý kỷ luật cảnh cáo 02 cá nhân, còn 01 cá nhân chưa xử lý do đang mang thai.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Long An, thời gian qua công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng nhìn chung có hiệu quả nhưng chưa cao; mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng đang từng bước đẩy lùi tham nhũng; có hiệu quả hơn so cùng kỳ năm trước nhưng một số sở, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm.

Theo dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới sẽ có chiều hướng giảm được số vụ việc, số đối tượng cả về tính chất và mức độ vi phạm. Những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra nhiều trong thời gian tới, cần tập trung các giải pháp phòng, ngừa và đấu tranh, như: Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thuế, quản lý tài sản và tài chính công, cấp vốn ngân sách, cấp giấy phép các loại...

Hiện đại hóa và công khai minh bạch thông tin, thủ tục hành chính
là giải pháp góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh: PC

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí

UBND tỉnh Long An đề nghị tiếp tục tăng cường việc công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân gắn chặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc hoạt động giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo; điều tra phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nhất là giữa các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Về nhiệm vụ trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND Long An đề nghị quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý mua sắm và sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, trụ sở làm việc đúng theo tiêu chuẩn định mức. Phát huy vai trò của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân cơ quan trong việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công bố, công khai minh bạch đầy đủ kịp thời thông tin, thủ tục hành chính tại đơn vị…/.

PC