Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiển, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được điều động về nhận công tác tại Viện Nghiên cứu lập pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/6/2019.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho ông Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: PL.


Ông Nguyễn Văn Hiển sinh ngày 16/02/1974 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Trước khi trở thành Đại biểu Quốc hội và đảm nhận các cương vị công tác tại Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hiển từng là Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. 

 

 

TA