Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho CNVCLĐ
17:02 | 13/07/2010

(ĐCSVN) – Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương chú trọng. Các hình thức, biện pháp tuyên truyền thật sự bổ ích, giúp CNVCLĐ vừa thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, vừa phát triển kinh tế theo hướng tích cực và lành mạnh.

 

 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ cần phải phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp mới mang lại kết quả như mong muốn
Ảnh: Báo Hải Dương

Linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên truyền

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có trên 4.000 doanh nghiệp với gần 20 vạn CNVCLĐ. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với CNLĐ, các cấp Công đoàn trong tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 5a/NQ- BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương nhằm giúp cho CNLĐ hiểu biết pháp luật để thực hiện nghiêm túc và tự bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm hại. Trong đó, CNLĐ trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước là đối tượng quan tâm hàng đầu của các cấp công đoàn Hải Dương vì phần lớn CNLĐ trẻ mới vào nghề, hiểu biết pháp luật còn rất hạn chế.

Trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập tiểu ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Trung tâm tư vấn pháp luật; chỉ đạo 20/20 Công đoàn cấp trên cơ sở thành lập tiểu ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ và là thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của chính quyền đồng cấp. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 1.007 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ như: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Pháp lệnh Cán bộ công chức, Pháp lệnh Dân số, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNVCLĐ.

Ngoài những hình thức tuyên truyền phổ thông như tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tài liệu, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông báo, đài…, các cấp công đoàn Hải Dương đã đổi mới hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, doanh nghiệp như: Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, giải quyết tranh chấp lao động, tư vấn trực tiếp, tuyên truyền qua các hình thức giao lưu, đối thoại, mít tinh, hoạt động văn nghệ, thể thao…

Từ năm 2005 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 3.930 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hàng trăm ngàn lượt CNVCLĐ tham gia, trong đó khu vực nhà nước 2.587 cuộc, khu vực kinh tế ngoài nhà nước là 1.343 cuộc. Các cấp Công đoàn phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền viên về Bảo hiểm xã hội. Hiện toàn tỉnh tổ chức được 110 đội với trên 369 tuyên truyền viên tham gia. Bên cạnh đó đã in, ấn và cấp phát trên 95.000 tờ gấp, gần 9.000 tài liệu bỏ túi dành cho cán bộ công đoàn và hàng ngàn cuốn tài liệu khác liên quan đến người lao động.

Trung tâm tư vấn pháp luật đã đổi mới nội dung, chọn hình thức tư vấn lưu động tại các khu, cụm công nghiệp trong những lúc CNLĐ tan ca. Đến nay, Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh và các tổ tư vấn pháp luật của các Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức tư vấn pháp luật cho 14.778 lượt CNLĐ. Công đoàn các cấp đã phối hợp với các báo, tạp chí thường xuyên có tin bài, ảnh, phóng sự phản ánh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ…

Song song đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 5.000 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hoá, trên 286.500 lượt gia đình CNVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, hằng năm tỷ lệ gia đình đạt từ 90- 95%. Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, gia đình văn hoá không có hiện tượng vi phạm pháp luật.

Trung tâm giới thiệu việc LĐLĐ tỉnh gắn việc dạy nghề với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 100 lớp học nghề với hàng ngàn người tham gia. Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì và xây dựng đề tài khoa học ''Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ trong các khu cụm công nghiệp”. Trong đó có nhiều câu hỏi khảo sát đánh giá tình hình hiểu biết pháp luật của CNLĐ và phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong 5 năm qua, tỉnh Hải Dương đã xảy ra 67 vụ dừng việc tập thể với trên 35.678 lượt CNLĐ tham gia. Nguyên nhân xảy ra các vụ dừng việc tập thể là do người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động như về thời giờ làm việc thường xuyên phải tăng ca, HĐLĐ, BHXH, tiền lương... Cấc cấp công đoàn Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể của tỉnh, huyện chủ động đến làm việc với chủ doanh nghiệp, gặp gỡ người lao động, tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với người lao động nhằm giải quyết những kiến nghị có liên quan đến lợi ích chính đáng của CNLĐ, động viên CNLĐ trở lại làm việc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tuyên truyền phù hợp với với đặc điểm từng doanh nghiệp

Có thể nói công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ CNVCLĐ. Qua đó giúp họ có trình độ chuyên môn vững vàng, kỷ luật lao động, từng bước đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ Hải Dương vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Một số công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở chưa chủ động tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ một cách thường xuyên; một số đơn vị làm một cách qua loa, diện chưa rộng, chỉ thực hiện được ở một số thời điểm và một số doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi….

Trong thời gian tới, đội ngũ CNLĐ tỉnh Hải Dương sẽ còn tăng nhanh về số lượng, có xu hướng đa dạng hoá, luân chuyển giữa các ngành nghề, đội ngũ công nhân trẻ hoá, ý thức chính trị không đồng đều và sự phân hoá trong đội ngũ công nhân lao động, đình công bất hợp pháp sẽ diễn ra khi người sử dụng lao động và người lao động không thực thi đúng pháp luật…

Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật triển khai có hiệu quả trong CNLĐ, theo đồng chí Nguyễn Thị Láng, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 32, chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lựa chọn các hình thức, thời gian tuyên truyền, phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chú trọng đến đội ngũ CNLĐ trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền... Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động. Tổ chức mạng lưới tư vấn viên lưu động tại các khu, cụm công nghiệp có đông CNLĐ để tư vấn tại chỗ miễn phí. Củng cố và phát triển tủ sách pháp luật ở các cấp công đoàn, đặc biệt là tủ sách pháp luật trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước phục vụ nhu cầu đọc của người lao động. Đặc biệt phải tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ.

Các từ khóa theo tin:

Thu Hà

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet