Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
09:20 | 02/10/2009

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2009), 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới” do Trung tướng, PGS, TS. Lê Minh Vụ  chủ biên.

Hiện nay sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, rất phức tạp, không thể không giải quyết; đặc biệt trước sự vận động, biến đổi nhanh chóng, khó lường của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, của hàng loạt vấn đề toàn cầu hóa, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế…

Theo các tác giả, nếu chúng ta không làm tốt công tác xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, không thực hiện tốt việc giáo dục tuyên truyền cho đồng bào Việt Nam về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thì không những không phát huy được vai trò của đồng bào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mà đồng bào còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, chia rẽ gây mất đoàn kết và có thể trở thành lực lượng đối lập, chống đối lại dân tộc và đất nước. Âm mưu, thủ đoạn đó chỉ có thể bị thất bại trước sức mạnh tổng hợp của nước ta được nâng cao, khi chúng ta thực hiện tốt việc xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mọi người dân đều có ý thức bảo vệ Tổ quốc cao.

Từ đó, các tác giả đưa ra định hướng chung của việc xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới là: Chăm lo xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia, trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, mọi tổ chức, mọi người dân, thông qua hoạt động giáo dục, tự giáo dục và hoạt động thực tiễn làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia của mọi người dân Việt Nam thành ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; định hướng về mục tiêu xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới là: Làm chuyển biến mạnh mẽ từ sức mạnh của truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất chống ngoại xâm, bảo vệ giang sơn, đất nước của mỗi người dân thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới; định hướng về con đường, biện pháp xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới được thể hiện tên hai nội dung cơ bản: Một là, chăm lo xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… làm cơ sở xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới; Hai là, bằng công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách; thông qua việc tổ chức các hoạt động thực tiễn để xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đạo đức, luật pháp, quốc phòng cho mọi người dân Việt Nam hiện nay, cần thực hiện tốt các biện pháp cụ thể sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể đối với nhiệm vụ giáo dục;
Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, đạo đức, luật pháp, quốc phòng cho các đối tượng;
Thứ ba, nâng cao phẩm chất, năng lực của chủ thế giáo dục chính trị, đạo đức, luật pháp, quốc phòng; Thứ tư, tăng cường các yếu tố đảm bảo cho hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức luật pháp, quốc phòng cho mọi người dân Việt Nam.

Qua 344 trang sách, các tác giả khẳng định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt… là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần.
Phần thứ nhất: Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (từ chương 1 đến chương 6);
Phần thứ hai: Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới - Những nhân tố tác động, yêu cầu và giải pháp (từ chương 7 đến chương 13).

Cuốn sách ra đời, góp phần làm sáng rõ hơn cơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, xác định phương châm, phương hướng về đề xuất các giải pháp khả thi để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Các từ khóa theo tin:

Phạm Ngọc Huệ

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
· Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo
· Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3
· Khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước
· Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet