Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015  
Xây dựng Đảng Cấp uỷ Đảng
In trang
Hòa Bình: Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy
21:00 | 04/12/2012

Ngày 4/12, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ trình tự các bước tiến hành kiểm điểm theo Kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương. Tập thể và cá nhân BTV Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong quá trình kiểm điểm đã dành phần lớn thời gian cho các nội dung kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế, nhất là những khuyết điểm, hạn chế kéo dài của tập thể qua một số nhiệm kỳ. Qua đó đã thống nhất đánh giá: Tập thể BTV Tỉnh ủy có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Trong công tác cán bộ, BTV Tỉnh ủy thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các đồng chí UVBTV về công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bố trí, điều động, luân chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương trong tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo đúng quy chế, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, nguyên tắc; phương thức lãnh đạo được đổi mới, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tập thể BTV Tỉnh ủy báo cáo rõ những khuyết điểm, yếu kém đã được nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra như việc làm rõ trách nhiệm của BTV Tỉnh ủy về tình trạng trong Đảng bộ có một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có những cán bộ chỉ lo vun vén cho lợi ích cá nhân, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao… Một số cán bộ, đảng viên không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng phải xử lý kỷ luật. Trong quy hoạch cán bộ có nơi mang tính hình thức, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đưa vào quy hoạch thấp. Chưa xây dựng được quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý mang tầm chiến lược lâu dài. Việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ có nơi còn coi nhẹ tiêu chuẩn, chắp vá… Lề lối, phương pháp làm việc của BTV Tỉnh ủy tuy đã có đổi mới, nhưng việc kiểm điểm, đánh giá về mức độ, kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cá nhân các đồng chí UVBTV được phân công phụ trách các địa phương, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên. Lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ, tổng kết một số chủ trương, nghị quyết chuyên đề còn hạn chế. Chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực miền núi để đảm bảo vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở…

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng báo cáo rõ với các đại biểu nguyên nhân và 10 nhóm biện pháp để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, trong đó có những biện pháp đã được BTV triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo giải trình về 11 nhóm vấn đề mà các tập thể, cá nhân đã đóng góp ý kiến đối với BTV Tỉnh ủy./.

Các từ khóa theo tin:

(Theo TTXVN)
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet