Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên
10:48 | 28/10/2008
(ĐCSVN)- Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TU ngày 11/4/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI “về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai đoạn 2001 – 2010”, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức về vai trò của thanh niên và công tác vận động thanh niên trong tình hình mới.
Các cấp ủy Đảng tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nội dung, công việc cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương và tình hình công tác thanh niên của đơn vị. Đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Đã chú trọng kiểm tra, khắc phục, uốn nắn kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cho thanh niên. Công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ Đoàn đã có những chuyển biến cực tích .
Các cấp chính quyền đã cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở thực hiện cơ chế chính sách, quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất để tạo điều kiện hỗ trợ có hiệu quả các chương trình, hoạt động hữu ích của thanh niên. Phối hợp, hỗ trợ giáo dục pháp luật, nghề nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng các chương trình công tác cụ thể, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
Các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở bám sát yêu cầu chỉ đạo của Trung ương Đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc đổi mới các nội dung, phương thức công tác để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc đổi mới các nội dung, phương thức công tác để chủ động tham mưu cho Tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn các cấp được coi trọng và có sự tiến bộ. Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Phong trào thanh niên đã thu hút được hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào thanh niên xung kích, tích cực học tập, rèn luyện vươn lên lập thân, lập nghiệp, số lượng đoàn viên, đảng viên trẻ tăng nhanh; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, bước đầu tiến hành có kết quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn các cấp có chuyển biến tiến bộ.
Các chỉ tiêu cơ bản trong “Chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh đến 2010 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam” của UBND tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện. Theo báo cáo các chỉ tiêu cơ bản của từng chương trình đã được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và từng bước đạt kết quả. Một số chỉ tiêu của chương trình đến 2010, cuối 2007 đã đạt như: Chỉ tiêu 43 – 45% lao động trong độ tuổi (15 - 34) qua đào tạo, trong đó qua đào tạo nghề 29 – 31% (theo kết quả điều tra, báo cáo của sở LĐTB&XH, cuối năm 2007 đã có gần 53% lao động trong độ tuổi qua đào tạo, trong đó đào tạo nghề đạt 35%). Về giải quyết việc làm chỉ tiêu hàng năm từ 23.000 đến 24.000 người (năm 2007 tỉnh đã giải quyết được 25.106 người, trong đó lao động độ tuổi thanh niên đạt 45%). Tỷ lệ tập hợp thanh niên phấn đấu đến 2010 đạt tỷ lệ từ 55% trở lên (cuối năm 2007 tỷ lệ tập hợp thanh niên đã đạt 55%)…
Có thể khẳng định, việc quán triệt, triển khai và thực hiện có kết quả Nghị quyết 02 đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về công tác thanh niên. Qua đó xác định rõ hơn về vai trò, vị trí và trách nhiệm của thanh niên trong quá trình thực hiện CNH – HĐH đất nước. Vai trò xung kích của thanh niên đã thực sự phát huy hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phát triển thanh niên đến năm 2010 là: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên Quảng Ninh phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao, có niềm tin vững chắc và quyết tâm cao, kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, có tri thức về mọi mặt, có năng lực tiếp thu về khoa học công nghệ, có trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ tay nghề, lao động sáng tạo, có năng lực quản lý, có phong cách lao động công nghiệp phù trợ với nền sản xuất hiện đại, có sức khỏe tốt, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của đất nước nói chung và thực hiện thắng lợi, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thì trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân cần tiếp tục quan tâm, tập trung và nỗ lực hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên.

Trần Quang Hoàng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Vĩnh Phúc: Quán triệt Chỉ thị 37CT-TW của Bộ Chính trị (02/12/2009)
Bắc Ninh: Quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị (18/11/2009)
Lai Châu: Quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp (20/10/2009)
MTTQ Việt Nam cần tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết TW 5 (khoá X) thành các nội dung, chương trình phù hợp (07/09/2009)
Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) tại Đảng bộ Mường Chà và Mường (01/09/2009)
Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khoá X) (01/08/2009)
Đồng Nai thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 10 (khoá X) (22/07/2009)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 (khoá X) (21/07/2009)
Cà Mau: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 khóa X của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (04/06/2009)
Thái Nguyên, Bắc Giang: quán triệt Nghị quyết TW 9 (khoá X) (01/06/2009)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Vĩnh Long: coi trọng nâng cao toàn diện năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ (24/10/2008)
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khoá VIII) thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang (21/10/2008)
Huyện uỷ Hoằng Hoá coi trọng chất lượng ra nghị quyết (15/10/2008)
Điện Biên: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) (08/10/2008)
Hà Giang: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa X) của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh (02/10/2008)
Vĩnh Phúc: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 bằng chương trình hành động cụ thể (02/10/2008)
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) (30/09/2008)
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Cà Mau tận dụng mọi thời cơ, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển (28/09/2008)
Bắc Ninh: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khoá X) (25/09/2008)
Quảng Ninh: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết T.Ư 7 và Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị khoá X (23/09/2008)
 Trang 1 / 6 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet