Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Kế hoạch Tổng thể số 46-KH/BTGTW, ngày 18/8/2008 của ngành Tuyên giáo tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh
15:03 | 22/08/2008

Ngày 5 tháng 8 năm 2008, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 25-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch tổng thể của ngành Tuyên giáo tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đúng về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển hiện nay của đất nước, xây dựng niềm tin và quyết tâm tranh thủ những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mih'', thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước ở mức phù hợp.

3. Toàn ngành Tuyên giáo xác định tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị là trọng tâm của công tác tuyên giáo sáu tháng cuối năm 2008. Tất cả các hoạt động khác như: báo cáo viên, báo chí, văn hoá-văn nghệ, triển khai Cuộc vận động... phải lồng ghép phục vụ trọng tâm này. Các hoạt động tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

II. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Trung ương:

1.1. Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong tháng cuối năm 2008.

1.2. Lãnh đạo Ban hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm tại Hội nghị báo cáo viên.

- Thời gian: Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2008.

1.3. Biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản Kết luật của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm tại Hội nghị các cấp nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X).

14. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức toạ đàm trên VTV1 về chủ đề “Công tác tuyên truyền với việc thực hiện tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng”

- Thời gian tiến hành: Đầu tháng 10/2008

- Khách mới gồm: Đại diện Lãnh đạo Ban; chuyên gia về kinh tế; đại diện doanh nghiệp và đại diện cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm.

1.5. Định hướng tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng

1.5.1. Đối với các báo, đài Trung ương và địa phương:

- Mở chuyên mục, diễn đàn, tăng dung lượng, thời lượng tin bài nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp trong Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008, nhất là những giải pháp cơ bản, đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý, phù hợp với điều kiện mới.

- Tuyên truyền mạnh mẽ, có sức thuyết phục, góp phần vận động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện kiên quyết tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng một cách hợp lý và thiết thực. Chú trọng, đề cao vai trò gương mẫu của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', tập trung vào chủ đề được chọn của năm 2008 là ''thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu''.

- Đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng, tránh đưa ra các thông tin bất lợi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các dư luận và tin đồn thất thiệt, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân.

- Các báo, đài cử phóng viên bám sát thực tiễn, phát hiện, tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện các giải pháp nêu trong Kết luận của Bộ Chính trị.

- Một số báo, đài chủ lực ngoài việc tuyên truyền các nội dung trên, cần mời một số chuyên gia kinh tế đầu ngành viết các bài phân tích những khó khăn về kinh tế xã hội của ta chỉ là tạm thời, triển vọng phát triển đất nước là tốt đẹp; chú ý khai thác những thông tin từ các tổ chức quốc tế, các báo đài nước ngoài nói về Việt Nam có lợi cho đất nước để góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, như: tờ  minh báo của Hồng Kông ngày 3/8/2008 viết: ''Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có 4 ''pháp bảo'' để nâng đỡ không bị đổ vỡ, bao gồm lúa gạo bội thu, lãi suất tiền gửi sẽ kiềm chế được lạm phát nợ ngắn hạn chiếm trong GDP khá lớn; vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào Việt Nam và cùng các biện pháp chính sách quản lý chặt chẽ tỷ giá ngoại hối của Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu phát huy tác dụng... Do kinh tế Việt Nam có 4 ''pháp bảo'' trên nâng đỡ, về lý luận Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển nguy cơ thành  cơ hội”.

1.5.2. Đối với các Báo, Tạp chí, Bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương:

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí tuyên giáo, Tạp chí Báo cáo viên, Tạp chí Thông tin đối ngoại: ngoài việc thực hiện các định hướng chung trên, cần tăng cường đăng tải các bài của các đồng chí Lãnh đạo Ban và các chuyên gia; các tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác; các kinh nghiệm hay của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị... để định hướng tuyên truyền trong toàn bộ hệ thống ngành tuyên giáo.

- Bản tin ''Thông báo nội bộ'' hằng tháng; Báo cáo tổng hợp, thông tin tổng hợp hằng tuần đăng các Nghị quyết của Kỳ họp Chính phủ, những kết quả tích cực của sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hành tiết kiệm, nhằm góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự tin tưởng cho cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở.

1.6 Phản bác lại các luận điệu xấu, nhân cơ hội ta gặp khó khăn để chống phá

Các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức viết bài phản bác kíp thời thường xuyên trên báo chí công khai và trên mạng Intemet.

1.7. Gắn với cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' cần chú trọng có các tác phẩm: văn xuôi, thơ ca, kịch, tiểu phẩm, tranh cổ động, panô, áp phích...cổ vũ việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong Kết luận của Bộ Chính trị, đồng thời phê phán kịp thời những hiện tượng phô trương, lãng phí...để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

1.8. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thường xuyên để phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Ban tham mưu Ban Bí thư đề ra các chủ trương kịp thời

1.9. Tổ chức cuộc điều tra du luận xã hội đánh giá kết quả việc thực hiện các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm theo Kết luận của Bộ Chính trị

-Thời gian: tháng 12/2008.

2. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội

2.1. Tổ chức giới thiệu nội dung cơ bản Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triền kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2008 tại Hội nghị các cấp nghiên cứu, học tập các nghị quyết Trung ương 7 (khoá X).

2.2. Tham mưu giúp cấp uỷ đảng, chính quyền tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận, tạo sức mạnh thống nhất trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân để cùng Nhà nước quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhằm ổn đinh đời sống, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội.

2.3. Định hướng các báo, đài, bản tin Thông báo nội bộ các loại bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi nhằm tạo sự đồng thuận, đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị có hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gương mẫu thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và thực hiện  tiết kiệm trong sản xuất tiêu dùng để nhân rộng.

2.4. Tổ chức tốt ''Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'' gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' với những việc làm cụ thể của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.5. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, có biện pháp đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực xấu. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người, đình công. Phát huy vai trò của nhân dân và các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Vũ Văn Phúc

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hướng dẫn, số 51-HD/BTGTW ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và những người nhiễm HIV/AIDS phát động và tiến hành Cuộ (02/12/2008)
Công văn số 2821-CV/BTGTW ngày 28/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (07/11/2008)
Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (27/10/2008)
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 16/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết công tác thi đua khen thưởng (27/10/2008)
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (24/10/2008)
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những giải pháp cần tập trung thực hiện các tháng cuối n (23/10/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (18/10/2008)
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (17/10/2008)
Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (09/10/2008)
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 (02/09/2008)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Thông báo số 164-TB/BTGTW, ngày 15 tháng 8 năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thi tuyển công chức, viên chức (20/08/2008)
Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW c (13/08/2008)
Công văn số 2291- CV/BTGTW, ngày 24 tháng 7 năm 2008 gửi Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịc (11/08/2008)
Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW, ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quyết định số 158QĐ/TW, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng (07/08/2008)
Quyết định số 30-QĐ/BCĐTW, ngày 10/4/2008, của Trưởng Ban Chỉ đạo TW về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở (05/08/2008)
Hướng dẫn 01/HDLB-TC-DV ngày 25/5/2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương (04/08/2008)
Công văn số 125TB/BCĐTW, ngày 24/4/2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Về văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh 34 và Nghị định 87/2007/NĐ-CP (01/08/2008)
Thông báo số 345 - TB/BDVTW, ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ban Dân vận Trung ương về giao ban cụm công tác dân vận năm 2007 (01/08/2008)
Hướng dẫn số 46-HD/BTGTW, ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền thực hiện các giải pháp chủ yếu về kinh tế- xã hội trong 6 tháng cuối năm 2008 (01/08/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (29/07/2008)
 Trang 1 / 8 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn
· Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
· Khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước
· Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo
· Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật về hội
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet