Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Vai trò của Ngân hàng Nông nghiệp Kon Tum với đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn
11:01 | 05/04/2006
Những thành công bước đầu trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, sự đóng góp quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum. Thời gian qua tập thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh đã có nhiều cố gắng để ổn định hoạt động kinh doanh, khai thác tối đa nguồn vốn trong dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.
Kon Tum là một trong những tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn xuất phát điểm thấp nhưng đến nay Kon Tum đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân hàng năm trong kế hoạch (2001-2005) tăng 11%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng ổn định trong nhiều năm qua; bình quân hằng năm trong kế hoạch (2001-2005) tăng 20%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 31,85% năm 2001 giảm còn 9,23% năm 2005 (tiêu chí cũ). Đạt được những thành tựu trong nhiêu lĩnh vực là kết quả phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc anh em, là kết quả lao động sáng tạo của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XII đã đề ra từng bước đưa tỉnh Kon Tum phát triển trong thế ổn định, bền vững.
Những thành công bước đầu trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, sự đóng góp quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum. Thời gian qua tập thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh đã có nhiều cố gắng để ổn định hoạt động kinh doanh, khai thác tối đa nguồn vốn trong dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.
Những khó khăn đối với hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp nói riêng trong những năm vừa qua tại địa phương, đó là: nợ tồn đọng còn khá cao, nhất là nợ của các doanh nghiệp Nhà nước; khả năng huy động vốn tại địa phương thấp vì thu nhập của dân cư không cao; rủi ro trong đầu tư tín dụng là khá cao, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; khó khăn trong việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng; đội ngũ cán bộ công nhân viên, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều hạn chế so với yêu cầu trong cạnh tranh và hội nhập trong nền kinh tế thị trường... Lãnh đạo tỉnh cũng thấy đây là những thách thức lớn, nếu không có sự quyết tâm cao với những giải pháp hữu hiệu thì không thể vượt qua được. Từ sự nhìn nhận đó, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã kịp thời động viên, chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Chi nhánh hoạt động hướng vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.
Với sự năng động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu không ngừng của mình, đến cuối năm 2005 Chi nhánh đã đạt được những thành tích rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các năm tiếp theo. Huy động vốn trên địa bàn chiếm 55% thị phần toàn tỉnh, dư nợ tín dụng chiếm 57% thị phần, nợ xấu chỉ chiếm 1,9% trên tổng dư nợ, lợi nhuận tăng cao so nhiều năm qua và vượt trên 20% kế hoạch lợi nhuận. Điều đặc biệt quan trọng là chi nhánh đã thật sự đóng vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng đầy đủ vốn cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, góp phần đáng kể cho sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay hộ sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn đã chiếm gần 70% trong tổng dư nợ. Để đạt được kết quả đó, trong nhiều nguyên nhân song nổi bật là: Chi nhánh đã tập trung thực hiện tốt những nhiêm vụ chủ yếu sau đây:
Một là, tổ chức thực hiện tốt chức năng hoạt động kinh doanh có hiệu quả gắn liền với chức năng phục vụ mục tiêu, chương trình, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Chi nhánh Ngân hàng đã đề ra các giải pháp hữu hiệu, đầu tư tín dụng đúng định hướng và có hiệu quả. Cụ thể là Chi nhánh đã thành công trong đầu tư tín dụng phát triển công nghiệp chế biến chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, các công trình thủy điện... với số vốn hàng trăm tỷ đồng.
Hai là, đã tập trung cho chương trình đào tạo và đào tạo lại để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ba là tập trung trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
Bốn là, đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi và xử lý nợ tồn đọng để nâng cao năng lực tài chính.
Có thể nói rằng những thành công của Chi nhánh trong thời gian qua là rất đáng biểu dương, nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thìcòn rất nhỏ bé, cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới để góp phần thực hiện mục tiêu duy trì phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chi nhánh phấn đấu đảm bảo khai thác có hiệu quả các lợi thế tiềm năng kinh tế của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ cao, đúng hướng và bền vững; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa các vùng; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển và sớm thoát nghèo.
Để góp phần đạt được mục tiêu quan trọng nay, trong năm 2006 và những năm tiếp theo. Chi nhánh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau đây: Trước hết, chú trọng công tác huy động nguồn vốn tại chỗ, nhất là nguồn vốn nhỏ, lẻ trong dân cư để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không được để hộ nông dân thiếu vốn sản xuất. Đây là nhiệm vụ quan trọng để chủ động trong hoạt động kinh doanh.
Mặt khác, cần nâng cao hơn nữa năng lực thẩm định, năng lực quản lý tín dụng để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đầu tư tín dụng đúng định hướng, có hiệu quả cao, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Ngoài ra, hoạt động ngân hàng phải có tác động tích cực vào quá trình củng cố, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh loại hình doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác, hợp tác xã... Thực hiện mối liên kết, gắn bó chặt chẽ giữa nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước và nhà ngân hàng để tạo động lực đưa nông nghiệp, nông thôn tỉnh phát triển toàn diện, hướng vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hà Ban, Phó Bí thư Tỉnh uỷ
(Theo Tạp chí AGRIBANK)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
AGRIBANK sẽ cổ phần hoá trong năm 2008 (27/03/2007)
Hợp tác đào tạo chất lượng cao với HSB:hướng đi phù hợp cho bài toán nâng cao trình độ cán bộ của Agribank trong thời kỳ hội nhập (21/03/2007)
Ngân hàng NN&PTNT huyện Mê Linh huy động vốn đạt 102 tỷ đồng (29/01/2007)
Ngân hàng No&PTNT Bình Phước: Hướng mạnh vào đầu tư phát triển cây công nghiệp và trang trại chăn nuôi (06/06/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
AGRIBANK: Hướng tới một tập đoàn tài chính mạnh (18/01/2006)
AGRIBANK: Đổi mới để gần người nông dân hơn (30/11/2005)
Ngân hàng No&PTNT Việt Nam: Giữ vững vai trò chủ đạo đầu tư vốn phát triển kinh tế xã hội nông nghiệp, nông thôn (25/08/2005)
Định hướng phát triển Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (23/08/2005)
Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về phát triển dịch vụ (23/08/2005)
Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (20/06/2005)
Cho thuê tài chính (30/03/2005)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Kỷ niệm trọng thể 70 năm thành lập UNESCO
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· 22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, lên đường thăm Đức
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· Không khí lạnh gây mưa và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet