Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay
(Tham luận của đồng chí Lê Hồng Anh, đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương)

10:22 | 27/04/2006
(ĐCSVN)- Năm năm qua, xu thế hoà bình, hợp tác, hội nhập vẫn phát triển, song tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, những nhân tố đe doạ hoà bình, an ninh thế giới gia tăng; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố... đe doạ an ninh nhiều quốc gia. Kinh tế thế giới và khu vực đan xen những biểu hiện suy thoái, phục hồi và phát triển; thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều nước.
Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình'' với những phương thức, thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tìm cách móc nối giữa bọn phản động bên trong và bên ngoài nhằm công khai hoá, quốc tế hoá các hoạt động chống đối; tập trung lợi dụng các vấn đề về ''dân chủ'', ''nhân quyền'', kích động tư tưởng ly khai, tự trị, gây rối, gây bạo loạn; cài cắm cơ sở; tác động, lôi kéo nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập; đưa người, phương tiện, vũ khí vào trong nước tiến hành các hoạt động phá hoại.
Tiếp tục sự nghiệp đổi mới của đất nước, chúng ta đã thu được những thành tựu rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, những yếu tố gây mất ổn định bên trong vẫn diễn ra gay gắt, có mặt ngày càng phức tạp hơn. Tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu tham nhũng vẫn nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục; mặt trái của cơ chế thị trường tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
Trong khi tình hình an ninh chính trị có những diễn biến phức tạp mới, thì tình hình tội phạm cũng có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng. Xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: rửa tiền, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, buôn bán phụ nữ, trẻ em... Tệ nạn xã hội còn nghiêm trọng, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn là mối lo lắng của toàn xã hội.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong năm năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững và ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và đối ngoại của đất nước.
Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có tính chiến lược, thể hiện rõ quan điểm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự như: xác định rõ hơn quan điểm về bảo vệ Tổ quốc, về đối tượng, đối tác, về phương thức hoạt động của lực lượng Công an trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
Từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Công tác nắm tình hình chủ động hơn; triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các hội nghị quốc tế, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phát hiện, ngăn chặn bọn phản động từ bên ngoài xâm nhập vào nội địa, thu nhiều vũ khí chất nổ và phương tiện hoạt động; đấu tranh làm thất bại ý đồ tập hợp lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động của số đối tượng chống đối, giữ được ổn định tình hình. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương giải quyết ổn định kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người trong nhân dân.
Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã huy động được tốt hơn sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em... Tập trung chỉ đạo nâng chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt hơn các loại đối tượng; liên tục mở các đợt phát động quần chúng tấn công, trấn áp tội phạm, phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn về kinh tế, tiêu cực tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước trị giá hàng nghìn tỷ đồng; phát hiện, bóc gỡ, xử lý hàng trăm băng, nhóm tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, làm giảm được các loại tội phạm nghiêm trọng, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; xử lý, giải quyết nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Công tác thi hành án phạt tù năm năm qua có tiến bộ, đã đề xuất Nhà nước xét đặc xá, tha tù cho hàng vạn phạm nhân đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, thể hiện rõ tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, được dư luận nhân dân trong nước và quốc tế đồng tình ủng hộ.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về tăng cường cải cách tư pháp trong tình hình mới. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đã có nhiều đổi mới; nhất và cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý hộ khẩu, quản lý vũ khí, phòng chống cháy nổ.... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Quản lý trật tự, an toàn giao thông có tiến bộ rõ rệt, góp phần làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.
Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ quan an ninh, cảnh sát các nước về trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp phòng chống tội phạm, cam kết pháp lý và huấn luyện, đào tạo cán bộ, góp phần mở rộng phòng tuyến an ninh của đất nước.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân được tăng cường và củng cố cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ được nâng lên; phương tiện và điều kiện làm việc được cải thiện hơn trước; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu và công tác.
Những kết quả, thành tích đạt được trên đây có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho những năm tiếp theo. Đạt được những thành tích, kết quả nêu trên, trước hết là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân; sự năng động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp và nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân.
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong năm năm qua tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng chưa cơ bản và vững chắc, vẫn còn những yếu kém và bất cập:
Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược chưa đáp ứng được yêu cầu, có việc còn bị động, bất ngờ. Việc thực hiện các chủ trương, giải pháp đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, nhất và trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thiếu chủ động, chưa đồng bộ, kịp thời. Sự phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ở một số nơi chưa chặt chẽ và hiệu quả chưa cao; thiếu sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhận thức về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác. Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước còn xảy ra ở nhiều nơi.
Công tác nắm tình hình ở cơ sở chưa sát, chậm phát hiện xử lý, để một số băng, nhóm tội phạm hình sự, ma túy và những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội hoạt động trong thời gian dài, tính chất nghiêm trọng. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự so với các năm trước có nâng lên, nhưng vẫn còn thấp. Một số quy định và thủ tục hành chính quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự vẫn còn gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân nhưng chậm bổ sung, sửa đổi.
Công tác quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp chưa theo kịp với tình hình nên dẫn đến những sơ hở, lỏng lẻo trong quản lý để kẻ địch và bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.
Từ thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong năm năm qua, có thể rút ra một số bài học sau đây:
1 - Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý của chính quyền các cấp, nhân dân tham gia, Công an làm nòng cốt.
2 - Chủ động đổi mới các mặt công tác bám sát và phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
3 - Trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời có sách lược mềm dẻo, linh hoạt, tranh thủ sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội và ủng hộ của quốc tế.
4 - Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác cán bộ là khâu đột phá để tạo chuyển biến trong toàn bộ các mặt công tác công an.
Tình hình liên quan đến an ninh trật tự đang biến đổi nhanh chóng, khó lường, đòi hỏi phải nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới chủ trương và giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, vô hiệu hoá các hoạt động thâm nhập tác động chuyển hoá nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin; bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động ''diễn biến hoà bình'', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn các loại tội phạm, hạn chế và từng bước loại trừ những nhân tố gây mất ổn định, để trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững được an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Để thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng về nhiệm vụ đảm bảo an minh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay, nâng cao cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực này. Đẩy mạnh giáo dục nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và phổ thông trung học; bồi dưỡng kiến thức về công tác bảo vệ an ninh, trật tự cho cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở.
Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh phòng, chống địch thâm nhập, tác động phá hoại nội bộ: Thực hiện nghiêm những quy định về kỷ luật Đảng, nội quy bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước với công tác xuất bản, thông tin, báo chí. Kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng ''đa nguyên chính trị'', không để hình thành tổ chức chính trị đối lập.
Ba là, tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Xác định rõ vai trò, phạm vi trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có kết quả các quy chế phối hợp giữa cơ quan chuyên trách với các ngành, các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; nhất là trong đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án đối phó với các tình huống khủng bố, phá hoại, gây rối, gây bạo loạn...
Bốn là, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tập trung phát hiện, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách quản lý kinh tế - xã hội, chính sách về đất đai, tôn giáo, dân tộc, chính sách đối với người có công, chính sách đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa... Giải quyết triệt để, kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về các quyền tự do dân chủ; đồng thời kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tự do, dân chủ để phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Năm là, chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan đối ngoại, tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, chủ động đấu tranh với những luận điệu vu khống, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm.
Sáu là, tiếp tục xây dựng kiện toàn các cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vững mạnh về mọi mặt. Nghiên cứu xây dựng một tổ chức phù hợp, đủ mạnh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, có vị trí đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ đó chúng ta phải chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tạo môi trường hoà bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ý Đảng- lòng dân vùng sông nước Cửu Long (03/05/2006)
Những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân ở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(Tham luận của đồng chí Trần Đình Thành, đại (28/04/2006)
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong sự nghiệp CNH, HĐH (28/04/2006)
Tăng cường đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Tham luận của đồng chí Niê Thuật, Đoàn Đại biểu (27/04/2006)
Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
(Bài tham luận của đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh) (27/04/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2006 – 2010
(Tham luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp) (26/04/2006)
Tăng nhanh năng lực, hiện đại hóa ngành Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin
(Tham luận của đồng chí Đỗ Trung Tá, Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính - Viễn thông tại Đại hội Đảng (26/04/2006)
Cần đầu tư đúng mức cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (25/04/2006)
Phát triển có hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản
(Tham luận của đồng chí Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) (25/04/2006)
Đảng quan tâm nhiều hơn nữa tới các tỉnh biên giới (24/04/2006)
Thành phố Hồ Chí Minh: Vì cả nước, cùng cả nước (24/04/2006)
Bảo vệ và cải thiện môi trường vì sự phát triển bền vững đất nước
(Tham luận của đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) (24/04/2006)
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
(Tham luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Đoàn đại biểu Khố (24/04/2006)
Tiếp tục tạo sự đoàn kết phối hợp hiệp đồng để giữ vững ổn định chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng
(Trích tham luận của đồng chí Phùng Quan (24/04/2006)
Thực hiện tốt chính sách đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới
(Tham luận đồng chí Hồ Xuân Mãn, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế) (24/04/2006)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet