Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố có tính quyết định thắng lợi cuộc cách mạng tháng tám 1945
17:35 | 20/08/2005
(ĐCSVN)- Cách mạng tháng Tám (CMTT) thắng lợi vĩ đại là do nhiều nhân tố hợp thành. Một trong những nhân tố có tính quyết định thắng lợi đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập.
Chưa kể thời kỳ hoạt động của các tổ chức cộng sản tiền thân, để giành được chính quyền cả nước trong vòng 12 ngày đêm Tổng khởi nghĩa (TKN), Đảng ta đã phải trải qua 15 năm hoạt động, lãnh đạo thắng lợi liên tiếp mấy cao trào cách mạng với nhiều chiến tích anh hùng, trải qua với bao khó khăn gian khổ và hy sinh.
Suốt 15 năm đấu tranh để giành chính quyền, giành độc lập dân tộc, biết bao đảng viên ưu tú của Đảng, nhiều chiến sĩ cách mạng đã bị thực dân Pháp xử bắn, hoặc bị tra tấn dã man mà hy sinh trong các nhà tù, nhà đày: Hỏa Lò (Hà Nội), Khám Lớn (Sài Gòn), Sơn La, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo...
Đến khi phát động cao trào chống Nhật, cứu nước làm tiền đề cho TKN, cũng là lúc nạn đói khủng khiếp do phát xít Nhật - Pháp gây ra đã giết chết hơn hai triệu đồng bào ta, trong đó có không ít đảng viên của Đảng và cán bộ Việt Minh. Nhiều đảng viên, chiến sĩ Việt Minh, cả Tổng bí thư Trường - Chinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương đang hoạt động ở ATK thuộc vùng trung du và đồng bằng sông Hồng phải nhịn đói, chịu rét, ăn rau, củ chuối bám sát phong trào, lãnh đạo nhân dân tích cực thực hiện chủ trương khởi nghĩa từng phần (KNTP), phá kho thóc của giặc Nhật và bọn Việt gian cứu đói; lập các chiến khu chống Nhật, tích cực chống địch càn quét. Khi sắp họp Hội nghị toàn quốc của Đảng để quyết định TKN, ở lán nhỏ Nà Lừa trong rừng Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang), lãnh tụ Hồ Chí Minh ốm nặng tưởng chừng khó qua. Đảng ta lúc đó có 5000 đảng viên, nhưng phần lớn còn bị giam giữ trong các nhà tù, nên không bố trí đủ lực lượng nòng cốt lãnh đạo cho phong trào cả nước.
Lực lượng vũ trang mới có 5000 quân giải phóng trang bị vũ khí thô sơ, mấy ngàn tự vệ cứu quốc đối chọi với hơn 6 vạn quân Nhật, hàng vạn quân lính của chính quyền bù nhìn Bảo Đại - Trần Trọng Kim và hàng vạn quân Pháp bị Nhật tạm giam. Phương tiện giao thông, liên lạc điện đài không có. Mưa lụt đê vỡ de dọa tính mạng hàng triệu đồng bào ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ...
Trong thời điểm có nhiều khó khăn tưởng như không thể vượt qua nổi. Nhưng trước vận mệnh của dân tộc ta đã tới, Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh chớp đúng thời cơ ngàn năm có một, lúc phát xít Nhật ở chính quốc đã đầu hàng Đồng minh, các thế lực đế quốc, phản động chưa kịp vào Đông Dương, đã dũng cảm phát đi Quân lệnh số 1 hạ lệnh TKN, kịp thời lãnh đạo hơn 20 triệu đồng bào nhanh chóng nổi dậy đồng loạt đoạt chính quyền từ tay hàng vạn võ quan, binh lính Nhật chưa hạ vũ khí, làm chủ hoàn toàn đất nước, phá thế bao vây, cản phá cách mạng của nhiều thế lực đế quốc, phản động khác.
Trong CMTT, trí tuệ của Đảng là sự tổng hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm phong phú của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Trí tuệ của toàn Đảng được tập trung cao nhất ở BCH Trung ương, kết hợp hài hòa với trí tuệ thiên tài của lãnh tụ Hồ Chí Minh - linh hồn của Đảng, của dân tộc và cuộc CMTT.
Có trí tuệ, Đảng đề ra đường lối chính trị đúng đắn biết chuyển hướng chỉ đạo chiến lược phù hợp với hoàn cảnh và từng bước hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ; nhận thức đúng quy luật khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng giải phóng dân tộc nước ta, đề ra chủ trương KNTP lên TKN rất sáng tạo, độc đáo và kiên quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi chủ trương đó; Đảng đã phân tích đúng đắn tình hình trong nước và thế giới, dự đoán trước và giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ta tin tưởng sâu sắc cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi.
Để có trí tuệ, Đảng ta đã không ngừng tự nâng cao trình độ lý luận, thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng, kinh nghiệm cách mạng thế giới. Đảng mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ bí mật và mở lớp trường huấn luyện chính trị, quân sự công khai dài ngày khi có vùng căn cứ địa, Khu giải phóng Việt Bắc, các chiến khu chống Nhật. Trong nhà tù của đế quốc, Đảng đã "Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng", rèn luyện ý chí, nâng cao trình độ văn hóa lý luận để khi thoát khỏi nhà tù có đủ năng lực lãnh đạo phong trào cách mạng trong bước phát triển đi lên. Những hoạt động thực tiễn về chuẩn bị lực lượng, lựa chọn và xây dựng căn cứ địa, tổ chức hội nghị quần chúng, chống địch càn quét khủng bố, đúc rút kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa địa phương, KNTP, đấu tranh tư tưởng, xây dựng tổ chức... được Đảng kịp thời tổng kết và phổ biến trong Đảng, trong nhân dân. Tháng 3-1945, khi làn sóng KNTP, chiến tranh du kích bắt đầu dấy lên và liên tục phát triển trong tháng 4, tháng 5, thì tháng 6-1945 trên báo Cờ giải phóng đăng bài "Cuộc kháng chiến anh dũng của chúng ta"... Có rất nhiều sự kiện khác trong thời kỳ CMTT chứng tỏ, Đảng không bỏ sót bất cứ một thực tiễn đấu tranh nào, dù là nhỏ để rút bài học giáo dục, rèn luyện đảng viên. Vì Đảng ta đã nhận thức đúng: thực tiễn "dạy cho ta thêm nhiều kinh nghiệm và chỉ có thể lãnh đạo nhân dân đến chỗ thắng lợi, đảng cách mạng nào biết học ở phong trào"(1). Ngày nay để làm giàu trí tuệ, bản lĩnh, Đảng phải "không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động từ phong trào cách mạng quần chúng"(2) như Đại hội VII (1991) đã nêu ra và các Đại hội VIII, Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định và phát triển.
Cách mạng là công việc rất to lớn và khó khăn, đòi hỏi Đảng lãnh đạo phải có nghị lực cách mạng phi thường, như Hồ Chí Minh đã nói đời này làm chưa xong, đời sau tiếp tục làm. Nghị lực của Đảng là tinh thần tận tụy dũng cảm hy sinh của toàn Đảng, và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong CMTT, Đảng có nghị lực nên đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách kiên quyết, khôn khéo chống địch khủng bố, trong chuẩn bị lực lượng chính trị, vũ trang, trang bị tinh thần và vũ khí cho quần chúng khởi nghĩa. Cán bộ, đảng viên từ cấp Trung ương, chi bộ đến đã được tôi rèn luyện trong đấu tranh, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí kiên trung bất khuất, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng.
Có nghị lực, Đảng mới dũng cảm rời bỏ thành thị và hoạt động hợp pháp, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn đồng bằng, miền núi với bao gian khổ, bí mật xây dựng lực lượng và căn cứ địa cách mạng.
Có nghị lực, năm, sáu đảng viên lãnh đạo hơn 600 quần chúng khởi nghĩa ở Bắc Sơn; vài trăm đảng viên chỉ huy hàng nghìn quần chúng nhiều tỉnh, thành trong khởi nghĩa Nam Kỳ, một số ít đảng viên bị giam trong tù đã lãnh đạo thắng lợi cuộc khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi); vài ba đảng viên tổ chức một loạt cuộc KNTP thắng lợi, lập chiến khu Trần Hưng Đạo; ba bốn cán bộ, đảng viên lãnh đạo lập chiến khu Quang Trung; và mấy nghìn đảng viên lãnh đạo thành công mau lẹ cuộc TKN giành chính quyền toàn quốc.
Trong thời kỳ CMTT, trí tuệ và nghị lực cách mạng là hai phẩm chất nổi bật nhất thể hiện bản lĩnh lãnh đạo vững vàng của Đảng ta. Trí tuệ sáng suốt làm cho Đảng có nhiều sáng tạo và tăng thêm nghị lực cách mạng. Ngược lại, nghị lực cách mạng làm cho trí tuệ và sức sáng tạo của Đảng càng thêm phong phú bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào.
Có trí tuệ và nghị lực cách mạng, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bị địch bắt đã vượt qua nhiều cực hình tra tấn về thể xác và tinh thần, vượt qua mọi cám dỗ mua chuộc và trước lúc phải hy sinh đã để lại cho Đảng, cho dân những lời trăn trối, căn dặn, động viên bất hủ. Trí tuệ và nghị lực cách mạng của Đảng là hai yếu tố quan trọng, nhưng chỉ mới bảo đảm cho Đảng đủ sức hoàn thành một phần nhiệm vụ lãnh đạo trong thời kỳ CMTT khó khăn, nguy hiểm. Phần quan trọng, quyết định sinh mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng chính là nhân dân tin yêu, đoàn kết và đấu tranh tự giải phóng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong CMTT, sức mạnh của Đảng được nhân lên gấp nhiều lần bởi sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng gắn bó với nhân dân bằng đường lối, chủ trương đúng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức Đảng đã bám rễ sâu trong nhân dân, họ tự giác, tự nguyện bảo vệ cán bộ, tổ chức Đảng. Thông qua các đoàn thể cứu quốc của quần chúng trong Mặt trận Việt Minh, Đảng lựa chọn được những phần tử trung kiên, ưu tú kết nạp vào tổ chức Đảng, phát hiện được những phần tử cơ hội, hoặc giả danh cộng sản để phá hoại Đảng, phong trào cách mạng.
Cán bộ, đảng viên của Đảng từ Trung ương đến địa phương hòa mình, lăn lộn trong phong trào quần chúng, bám sát cả khi phong trào lên cao, cũng như lúc bị địch khủng bố, đồng cam cộng khổ với nhân dân, nắm bắt kịp thời nguyện vọng quần chúng và cùng họ đấu tranh thực hiện bằng được các nguyện vọng đó. Nhờ đó mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân trong CMTT là bền chặt, lâu dài, không có một âm mưu, thế lực nào chia rẽ, phá hoại được.
Đảng có trí tuệ, nghị lực và liên hệ bền chặt với quần chúng nhân dân là do Đảng hết sức chăm lo xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Suốt cả thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, trực tiếp là thời kỳ CMTT, không có một nghị quyết nào của Trung ương Đảng, các xứ ủy, tỉnh ủy, thành ủy mà không dành phần quan trọng nói về công tác xây dựng Đảng.
Đảng giáo dục đảng viên về sức mạnh vô địch của nhân dân, về đạo đức và phẩm chất cách mạng bằng chính mục đích, lý tưởng của Đảng, bằng gương phấn đấu, hy sinh của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong mọi tầng lớp nhân dân.
Qua thực tiễn CMTT, ĐCS Việt Nam đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết là Đảng đạo đức là văn minh, "Đảng tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo"(1).
Phát huy truyền thống tốt đẹp của CMTT, ngày nay Đảng ta đã vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH, kiên trì đổi mới theo định hướng XHCN. Là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Đảng luôn kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng đủ trí tuệ, nghị lực, năng lực và trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thành công của Đảng.
Hiện nay, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nhiều vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, về sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng đề ra trong Cương lĩnh và các Nghị quyết Đại hội Đảng chậm được làm sáng tỏ, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng tính chiến đấu, tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, còn yếu kém, có biểu hiện thờ ơ, ngại đấu tranh với những trường hợp chống đối, nói và làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, hẹp hòi, chủ nghĩa cá nhân chua giảm; tình trạng thoái hóa, biến chất về lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân chưa được ngăn chặn, đẩy lùi triệt để làm cho lòng tin của nhân dân giảm.
Trong tình hình đó, trở về với tinh thần và kinh nghiệm của CMTT, xây dựng Đảng có đầy đủ trí tuệ, nghị lực, dũng cảm, trung thành, đạo đức, văn minh, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phấn đấu hy sinh vì quyền lợi của dân tộc, đất nước, nhân dân và giai cấp công nhân tiên phong là một giải pháp cấp thiết, thiết thực. Đúng dịp kỷ niệm 60 năm CMTT thành công, lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), HNTƯ 12 (7-2005), khóa IX của Đảng đã có những nhận định, chủ trương, giải pháp đúng đắn về thực hiện nhiệm vụ then chốt chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới. HNTW 12 đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng trên tất cả mọi mặt; quyết định lấy chủ đề của Đại hội X sắp tới là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển"(1); đồng thời xác định phải "xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa X của Đảng đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới"(2). Những chủ trương, quyết định đó của Trung ương Đảng là bước tiến mới quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội X của Đảng; đồng thời rất có ý nghĩa đối với việc phát huy truyền thống của Đảng và là thể hiện trách nhiệm to lớn, cao cả của Đảng đối với dân tộc, đất nước, nhân dân và nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

TS Nguyễn Thanh Tâm
Học viện CTQG Hồ Chí Minh


Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
60 năm Cách mạng tháng Tám cùng bè bạn tản mạn nghĩ suy (06/09/2005)
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Cách mạng Tháng Tám và 60 năm đấu tranh, xây dựng (05/09/2005)
Người RaGlai ơn Đảng (30/08/2005)
Chất lượng cuộc sống của người Việt Nam ngày càng nâng cao (28/08/2005)
Công nghiệp Việt Nam 60 năm xây dựng và trưởng thành (26/08/2005)
Gặp lại “Người con gái Pa cô anh hùng ” (26/08/2005)
Bác Hồ ở Inđônêxia năm 1959 (26/08/2005)
Khí phách Hồ Chí Minh (26/08/2005)
“Cách mạng tháng Tám - Sự kiện vĩ đại của thế kỷ XXI" - Những góc nhìn về Lịch sử (26/08/2005)
60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng và phát triển (26/08/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet