Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định số 07/2006/QĐ-NHNN ngày 26/01/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ tr
11:07 | 03/04/2006
New Page 7

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;

 

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;      

 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Đồng Tiến

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định Số : 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/ 7/2006 của Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng (21/08/2006)
Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/ 6/2006 Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng (21/08/2006)
Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (29/06/2006)
Thông tư số 35/2006/TT-BCT ngày 20/4/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (28/06/2006)
Quyết định số 15/2006/QĐ-NHNN ngày 13/4/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tiêu huỷ tiền ban hành kèm theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004 của T (28/06/2006)
Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (02/06/2006)
Quyết định số 19/2006/QĐ-NHNN ngày 4/5/2006 về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16/05/2006)
Thông tư của ngân hàng Nhà nước số 02/2006/TT-NHNN ngày 12 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm (15/05/2006)
Các biện pháp góp phần ổn định thị trường ngoại tệ (13/05/2006)
Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20/2/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lậo quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (19/04/2006)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 1839/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 19/12/2005 về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành (27/01/2006)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2 (25/01/2006)
Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết (31/10/2005)
Quyết định số 1247/2005/QĐ-NHNN ngày 26/8/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đô-la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng (21/09/2005)
Thông tư số 04/2005/TT-NHNN ngày 26/8/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu t (20/09/2005)
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rửa tiền (19/09/2005)
Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 8/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (09/09/2005)
Quyết định số 883/2005/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2005 về quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp (02/09/2005)
Thông tư số 05/2000/TT-NHNN (30/08/2005)
Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN (23/08/2005)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet