Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
16:11 | 30/11/2006
New Page 1

(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thị Hợp, email:hop_dalat@yahoo.com:Em muốn hỏi về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay ?

 

Trả lời:

 

Tại các Đại hội VII, VIII, IX, Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển kinh tế, nêu rõ định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

 

Đế Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta tiếp tục khẳng định:

 

Thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn.

 

Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

 

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, y tế, giáo dục..., giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.

 

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó cần nắm vững định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường; nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh…

 

 Muốn biết thêm thông tin, bạn có thể tìm đọc Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (phần thứ III) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản; hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ:

 

http://www.dangcongsan.vn/tulieudang/details.asp?topic=168&subtopic=8&leader_topic=699&id=BT1960657802

 

Chào thân ái !

 

BBT

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Về nguyên tắc và chế độ giám sát trong Đảng (27/10/2015)
Về việc đề cử trong Đảng (27/10/2015)
Về nhiệm vụ của đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu tại đại hội (26/10/2015)
Về thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, vi phạm Quy chế bầu cử (26/10/2015)
Về việc bầu bổ sung các chức danh (26/10/2015)
Mong muốn xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh (26/10/2015)
Về điều kiện xác nhận liệt sĩ (04/10/2015)
Về việc giải quyết tố cáo (04/10/2015)
Về nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng (04/10/2015)
Về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (04/10/2015)
 Trang 1 / 46 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chủ nghĩa cộng sản có trở thành hiện thực ? (29/11/2006)
Nghị quyết của chi bộ có cần phải biểu quyết không ? (29/11/2006)
Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III (28/11/2006)
Những thành tựu của đất nước sau 20 năm đổi mới (28/11/2006)
Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số, gia đình và trẻ em (28/11/2006)
Tìm mục Tư liệu – Văn kiện (28/11/2006)
Quan điểm của Đảng về đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa (28/11/2006)
Giá vàng có lên cao nữa hay không? (25/11/2006)
“Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay” (24/11/2006)
Một số giải pháp phòng trừ rầy nâu sinh bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (24/11/2006)
 Trang 1 / 29 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet