Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy là nguồn gốc sức mạnh để lực lượng Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
15:47 | 31/03/2008
(ĐCSVN) - Với nhận thức 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa cách mạng, khoa học và thực tiễn; là di sản quý báu, phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an trong các thời kỳ cách mạng và mãi mãi sau này. Ngay khi Bộ trưởng Bộ Công an có Chỉ thị 214 ngày 5/4/1994, Chỉ thị số 10 ngày 4/9/1996 và Chỉ thị số 12 ngày 1/11/2002 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung và thống nhất quan điểm chỉ đạo thực hiện.
Cùng với việc khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, báo cáo và tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ, theo dõi lực lượng công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Công an tỉnh đã mở hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung tới đội ngũ cán bộ chủ chốt. Sau hội nghị của Công an tỉnh, cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị phòng, ban, công an huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy tới cán bộ, chiến sỹ. Trong các đợt học tập, từng cá nhân đều tự liên hệ kiểm điểm việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công tội phạm. Công an tỉnh chỉ đạo lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm nội dung của phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác. Coi đây là tiêu chuẩn để bình xét thi đua hàng năm cho các tập thể, cá nhân.
Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy được Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo sát thực, chặt chẽ và lồng ghép với các chương trình công tác chuyên môn với nội dung cụ thể, biện pháp sáng tạo, bước đi phù hợp. Chú trọng chỉ đạo những đơn vị trọng điểm, những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho dân; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến tổ chức và công dân; duy trì kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, định kỳ ra thông báo rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp tiếp theo của phong trào... Do vậy đã tạo được chuyển biến thật sự về nhận thức và hành động của từng cá nhân trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, trở thành nề nếp thường xuyên trong công tác, sinh hoạt của toàn lực lượng Công an tỉnh.
Ban Thường vụ Đảng uỷ và Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở và thống nhất lồng ghép với Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với nội dung thiết thực, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, ngày sinh Bác Hồ và thực hiện các chuyên đề công tác trọng tâm như giải quyết an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, thực hiện các chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý và các nhiệm vụ công tác khác ở địa phương.
Định kỳ 3 tháng 1 lần mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương về nói chuyện thời sự; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của ngành về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như: "Cán bộ, chiến sỹ Công an Ninh Bình phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt vì dân"; "Xây dựng đơn vị 4 tốt, cá nhân 3 giỏi"; "Lực lượng Công an Ninh Bình vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tổ chức học tập noi gương các điển hình tiên tiến xuất sắc. Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh lấy việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy làm nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức và cá nhân trong đoàn viên, hội viên. Tổ chức sưu tầm, biên soạn các tài liệu Bác Hồ với Công an nhân dân và Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phổ biến tới cán bộ, chiến sỹ, nhất là số trẻ, sau học tập đã tổ chức viết thu hoạch và liên hệ theo từng điều dạy của Bác làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ ý nghĩa của từng điều dạy để phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt.
Trong quá trình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, các đơn vị cơ sở đều xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu công tác xây dựng lực lượng. Thường xuyên rà soát bổ sung các quy chế, quy trình ở các khâu công tác, gắn giáo dục chính trị tư tưởng với tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ bằng chương trình, kế hoạch công tác; kết hợp giữa giáo dục với công tác tổ chức; quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và củng cố các đơn vị yếu kém để tạo phong trào phát triển đồng đều, chú trọng duy trì, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT tạo không khí vui tươi trong cán bộ, chiến sỹ.
Hàng năm vào dịp sinh nhật Bác Hồ, Công an tỉnh đều tổ chức Lễ báo công dâng Bác kết quả phong trào Công an Ninh Bình học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chỉ đạo Ban công tác thanh niên phát động các phong trào như "Tuổi trẻ ký kết thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Thanh niên Công an phấn đấu sớm trở thành đảng viên", xây dựng các công trình, phần việc mang tên thanh niên như "Vọng gác thanh niên", "Ca tuần tra thanh niên", "Nhà xe thanh niên"... Trong 5 năm qua đã có gần 200 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh phát động và tổ chức thực hiện nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực như "Phụ nữ Công an Ninh Bình làm theo lời Bác, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan", "Đẩy mạnh thực hiện 5 chương trình công tác Hội"...
Ban chỉ đạo của Công an tỉnh đã chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác giáo dục chính trị, tổ chức, xây dựng Đảng và đoàn thể quần chúng. Cán bộ, chiến sỹ luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho các hoạt động của mình để không ngừng rèn luyện, phấn đấu, giữ vững lập trường tư tưởng, không dao động trong mọi tình huống, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 5 năm qua, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng Công an Ninh Bình đã nỗ lực đoàn kết phấn đấu làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội kết hợp liên tục tấn công tội phạm nên phạm pháp hình sự được kiềm chế và giảm dần, tỷ lệ điều tra án đạt 84%, trọng án đạt 100%. Tội phạm ma tuý được ngăn chặn và làm giảm hoạt động công khai, không có đường dây ma tuý lớn, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 17,3%, số người chết giảm 5,8%, số người bị thương giảm 7%; không để ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Kết quả ấy khẳng định phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an Ninh Bình đã trở thành động lực to lớn để mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên. 5 năm liền Đảng bộ Công an Ninh Bình được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, được Tỉnh uỷ Ninh Bình tặng cờ; 3 năm liền Công an tỉnh Ninh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 435 lượt tập thể, 785 lượt cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng.
Quá trình chỉ đạo thực hiện phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Công an tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm là:
1. Phải tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, động viên và cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
2. Phải tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị giáo dục cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc, đúng đắn về nội dung 6 điều Bác Hồ dạy. Từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thường xuyên liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót, tồn tại để khắc phục, sửa chữa. Lãnh đạo Công an các cấp phải đích thân chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và thực sự nêu gương để cán bộ, chiến sỹ noi theo.
3. Trong chỉ đạo phải chú ý coi trọng cả nội dung lẫn hình thức; gắn nội dung phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trong từng thời gian đề ra được nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp vừa tạo bề nổi, vừa tạo chiều sâu của phong trào nhằm giải quyết một hoặc một số việc cụ thể, không dàn trải, tránh hình thức thái quá. Mục tiêu thi đua đề ra thiết thực, không quá cao cũng không quá thấp để khi sơ kết, tổng kết có nhiều tập thể, cá nhân đạt và vượt chỉ tiêu nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
4. Thường xuyên coi trọng sơ kết rút kinh nghiệm, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong việc đảm nhận các công trình, phần việc về chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giao ước thi đua để tạo bề nổi và thắt chặt sự gắn bó giữa công an với nhân dân. Phải trân trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, khuyến khích những cách làm mới, song cũng hết sức tránh sự lạm dụng, phô trương hình thức.
5. Đối với những cán bộ, chiến sỹ vi phạm khuyến điểm phải cương quyết xử lý nghiêm để làm gương. Song không định kiến, mặc cảm mà cần quan tâm giáo dục, động viên, tạo điều kiện để những đồng chí này có hướng phấn đấu như: giao việc để thử thách, phân công cán bộ có phẩm chất, năng lực giúp đỡ, kèm cặp; nêu cao vai trò quản lý, giúp đỡ của tổ đội chuyên môn và tổ chức đoàn thể tạo thuận lợi để anh em phấn đấu đạt thành tích.
Phát huy thành tích đã đạt được, trong những năm tới Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:
Một là: Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự ủng hộ giúp đỡ của các ngành và nhân dân để thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng mở các đợt tuyên truyền tập trung, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.
Hai là: Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp và vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng đơn vị, từng thời gian. Xây dựng chương trình hành động, chỉ tiêu thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy một cách cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc hàng ngày của nhân dân, đưa phong trào phát triển lên một bước mới, thực sự coi đây là một trong những nội dung bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
Ba là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên giáo dục ý thức phục vụ nhân dân và tăng cường công tác quản lý cán bộ; bổ sung các quy trình công tác, đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ, sắp xếp tổ chức theo định hướng tinh gọn, điều chuyển cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu. Đề cao việc rèn luyện bản thân về phẩm chất, đạo đức, lối sống và giữ gìn kỷ luật công tác, xây dựng chế độ làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy.
Bốn là: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh về công tác an ninh - trật tự, tiếp tục tạo chuyển biến tốt hơn về trật tự xã hội, không để bị động, bất ngờ, làm giảm phạm pháp hình sự và tội phạm ma tuý, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, tăng cường trật tự kỷ cương xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm là: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong Công an tỉnh xây dựng chương trình hành động thiết thực, giáo dục đoàn viên, hội viên tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện các chương trình, phong trào do Đoàn, Hội cấp trên phát động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nội dung, chương trình giao ước thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giữa Đoàn thanh niên với Hội phụ nữ và tuổi trẻ CAND cụm thi đua số 4.
Sáu là: Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy và quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì tổ chức các diễn đàn "Lắng nghe ý kiến nhân dân". Nâng cao trình độ tổ chức và năng lực chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo công an các cấp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Trước mắt tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 60 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong toàn lực lượng Công an Ninh Bình.
Với truyền thống 60 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, với những thành tích, kết quả đã đạt được, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử thách tiếp tục thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy để xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì sự bình yên và giàu đẹp của quê hương.

B.Định

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin tiếp
Thị xã Tam Điệp tổ chức hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ” (30/03/2008)
Lời giải cho bài toán giảm nghèo của nông dân (30/03/2008)
Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT cho 786 học viên (28/03/2008)
Ninh Bình: Giá trị sản xuất công nghiệp quý I đạt 1.346 tỷ đồng (28/03/2008)
Quý I, kim ngạch xuất - nhập khẩu ước đạt 13,6 triệu USD (28/03/2008)
Các hoạt động chuẩn bị cho Tuần Du lịch Ninh Bình (28/03/2008)
Gia Viễn, nỗ lực hướng tới thực hiện “một cửa liên thông” (28/03/2008)
Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công đối tượng hoạt động cờ bạc (26/03/2008)
Phát triển kinh tế trang trại ở Phú Long (Nho Quan) : Hướng đi cho kinh tế vùng cao (26/03/2008)
Hội giảng giáo viên giỏi cấp THCS lần thứ VI (26/03/2008)
 Trang 1 / 14 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· 225 loại thuốc mới được sáng chế và sử dụng trong 5 năm tới
· Khởi động dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung
· Dự kiến trong 10 năm tới, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới
· Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga: Tổng thống Putin khẳng định máy bay bị bắn trong lãnh thổ Syria
· CPI tháng 11 của cả nước tăng 0,07%
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet