Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Vĩnh Phúc: Hướng đi đúng trong nông nghiệp, nông thôn
15:16 | 23/12/2009

(ĐCSVN) - Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nghị quyết số 03-NQ/TU (NQ03) về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020, thời gian qua, Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ của Nghị quyết, qua hai năm thực hiện đến nay đã thu được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và chương trình công tác toàn khoá của Tỉnh uỷ, ngày 27-12-2006, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 03-NQ/TU (NQ03) về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020, ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh các chương trình, đề án cụ thể hoá việc thực hiện NQ 03 bằng các quyết định của UBND tỉnh, đồng thời, tham mưu ưu tiên nguồn vốn để triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường: Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ (Ban chỉ đạo) đã có nhiều buổi trực tiếp làm việc với từng ngành, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; Tỉnh ủy đã thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQ 03; Sở NN&PTNT đã cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ để có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và huấn luyện nghề ngắn hạn cho nông đã mở 1.819 lớp với tổng số 95.283 lượt nông dân tham gia. Đã xây dựng và cập nhật gần 1,4 nghìn tin, bài lên Website Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc, có 25/137 xã bố trí địa điểm hoạt động riêng cho các trạm này; 135/137 xã có quyết định cử cán bộ phụ trách trạm cung cấp thông tin; đến nay, đã có 47/109 trạm cung cấp thông tin cấp xã đi vào hoạt động phổ biến đều đặn thông tin về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện kết nối Internet cho 109 trạm cung cấp thông tin xã, bước đầu được nông dân đánh giá cao.

Có thể nói, sau 2 năm thực hiện chương trình giống cây trồng, vật nuôi góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bước đầu đã và đang hình thành được mạng lưới tổ chức sản xuất giống đến cơ sở. Tỷ lệ sử dụng giống chất lượng tốt tăng, tỷ lệ sử dụng giống lúa, ngô từ cấp xác nhận trở lên đạt trên 85%, tỷ lệ bò lai trên 61%.

Cùng với đó là việc xây dựng khu sản xuất tập trung và các vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá nhận được sự đồng tình, ủng hộ của số đông bà con nông dân trong tỉnh. Năm 2008, UBND tỉnh đầu tư trên 18 tỷ đồng để xây dựng 12 khu chăn nuôi tập trung ở các huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc,... Từ năm 2007 đến nay, ngân sách tỉnh đã dành trên 7 tỷ đồng hỗ trợ cho nông dân xây dựng gần 4,5 nghìn ha lúa chất lượng cao, lúa lai, dưa chuột, dưa hấu, cà chua, bí xanh, bí đỏ, ớt hàng hoá. Hiệu quả sản xuất của các loại cây hàng hoá tăng 20-30% so với cấy lúa Khang dân 18. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng để làm thí điểm hỗ trợ nông dân mua 10 nghìn tấn phân bón trả chậm, với giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, tỉnh đầu từ xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với tổng số tiền trên 100 tỷ để miễn thuỷ lợi phí cho nông dân, hơn 69,6 tỷ đồng để kiên cố hoá 146,6 km kênh mương; đầu tư 38,585 tỷ đồng để xây dựng mới 35 công trình hồ, đập, trạm bơm nhằm đảm bảo công bằng về chính sách miễn thuỷ lợi phí...

Mặt khác, tỉnh Vĩnh Phúc còn đầu tư 38,1 tỷ đồng để xây dựng gần 400 km đường nông thôn; xây 20,8 km rãnh thoát nước; đến nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hoá đạt 57,72%. Từ các nguồn đầu tư xây dựng trên, đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hình thành 4 tuyến: Vĩnh Yên - KCN Quang Minh, Vĩnh Yên-Lập Thạch 1, Vĩnh Yên - Vĩnh Tường, Vĩnh Yên - Yên Lạc đáp ứng được nhu cầu đi lại, thông thương của nhân dân.

Tỉnh còn chú trọng đầu tư cho công tác giáo dục - đào tạo và y tế, cơ sở vật chất trường học được tăng cường, hầu hết trạm y tế xã đều được xây dựng nhà 2 tầng kiên cố, 80-85% số trạm được đầu tư bổ sung các trang thiết bị y tế cơ bản, 100% số trạm có quầy thuốc, tủ thuốc cấp cứu, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi...

Đặc biệt, tỉnh đã giải quyết việc làm và các chế độ chính sách, nhất là đối tượng chính sách, từ năm 2006 đến nay, đã cấp cho các đối tượng chính sách 472.378 thẻ BHYT; miễn giảm học phí, đóng góp xây dựng cho 100.940 học sinh; hỗ trợ xây dựng 3.470 nhà Đại đoàn kết. Đã có 50,72 nghìn lượt hộ nghèo và cận nghèo, học sinh, sinh viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay vốn Ngân hàng với mức lãi suất từ 0-0,65%. Đã hỗ trợ cho 1.304 hộ xây dựng, cải tạo nguồn nước sinh hoạt, xây dựng nhà ở cho 989 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi; giải quyết việc làm cho 40,1 nghìn lao động. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 10,4%, giảm 4,9% so với năm 2006.

Văn hoá, thể thao khu vực nông thôn có nhiều chuyển biến tốt, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao được củng cố, xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hoá, thể thao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 738 làng văn hoá, đạt 57%; 179.765 gia đình, đạt 78,9% và 648 đơn vị, đạt 95% đạt tiêu chuẩn văn hoá.

Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn Vĩnh Phúc hiện nay vẫn ở trong tình trạng phát triển thiếu bền vững, hiệu quả thấp, khối lượng hàng hoá ít, giá thành cao; công nghiệp chế biến nông, lâm sản chậm phát triển; tích luỹ chưa cao, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, trình độ khoa học - công nghệ, quản lý còn yếu, chất lượng lao động chưa cao, tình trạng thừa lao động thiếu việc làm khá phổ biến; bình quân ruộng đất thấp, phân tán và manh mún, đất có độ phì thấp, tầng canh tác mỏng, chi phí sản xuất, đầu tư thâm canh cao; hiệu quả đầu tư vào sản xuất nông nghiệp thấp so với các ngành kinh tế khác, tỷ lệ rủi ro cao... môi trường nông thôn ngày càng ô nhiễm; chênh lệch về thu nhập và đời sống khu vực nông nghiệp, nông thôn với khu vực thành thị và các ngành kinh tế khác còn khá lớn.

Từ những thực trạng trên, để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc  tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như:  Tiếp tục triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập, thực hiện: NQ03 và chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phổ biến các mô hình, điển hình, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo kiểm tra và ưu tiên bố trí nguồn lực cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với Nghị quyết 26-NQ/TW. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch, xây dựng chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực tạo hiệu quả đồng bộ trong việc thực hiện NQ03.

Tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp- thuỷ sản, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, khu sản xuất tập trung, quy hoạch thuỷ lợi, đê điều, quy hoạch phát triển nông thôn của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để có chiến lược đầu tư phù hợp, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp thứ 9, 10, 11; đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung có liên quan Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh. Thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình điểm, các chương trình, dự án để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình đề nghị biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hoá vào sản xuất gắn với dồn điền đổi thửa và xúc tiến thương mại để từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hoá; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để làm tốt vai trò tư vấn, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiếp cận nhanh với các thành tựu khoa học - công nghệ mới. Tăng cường hỗ trợ vốn, giống, phân bón, vật tư, thiết bị... phục vụ sản xuất cho nông dân thông qua các chương trình khuyến nông; kịp thời có chính sách hỗ trợ nông dân trước ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội./..

 

Các từ khóa theo tin:

Trịnh Đình Mao (Phó GĐ Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Lập Thạch đẩy mạnh phát triển đô thị (04/11/2015)
Năm 2030 Vĩnh Phúc phấn đấu hình thành 24 cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (28/10/2015)
Vĩnh Phúc thu hút thêm nhiều dự án FDI mới (30/09/2015)
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp (17/07/2015)
Vĩnh Phúc: Giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2015 (14/07/2015)
Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 46 và 47 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/06/2015)
Tái cơ cấu nông nghiệp và bài toán chuyển đổi lao động (22/04/2015)
Vĩnh Phúc tạo cơ hội cho ngành chăn nuôi phát triển (27/03/2015)
10 năm thực hiện Nghị quyết về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” tại Vĩnh Phúc (29/01/2015)
Vĩnh phúc: Năm 2014 dư nợ cho vay tín dụng đạt 27.494,8 tỷ đồng (19/01/2015)
 Trang 1 / 27 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Vĩnh Phúc: Chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường,tài nguyên thiên nhiên (16/12/2009)
Ngành y tế Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân (01/12/2009)
Tuổi trẻ xã Lũng Hoà tích cực học tập và làm theo lời Bác (01/12/2009)
Vĩnh Phúc: Quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020 (01/12/2009)
Hội Khuyến học Vĩnh Phúc làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài (01/12/2009)
Hội Doanh nghiệp Vĩnh Phúc: Cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước (01/12/2009)
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc sáng tạo, chủ động trong các phong trào thi đua (01/12/2009)
Hội Luật gia Vĩnh Phúc: Tích cực tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân (01/12/2009)
Vĩnh Phúc với công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí (01/12/2009)
Vĩnh Phúc: Nhìn lại hiệu quả và khó khăn của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (01/12/2009)
 Trang 1 / 11 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet