Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng
23:23 | 09/03/2011

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 và triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách năm 2011. Chính phủ đã nêu ra 6 nhóm giải pháp cụ thể trong đó có giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng.

Hiện tại, tất cả các bộ, ngành liên quan đang tập trung để triển khai giải pháp này và có những chỉ đạo cụ thể tới các địa phương theo đặc thù nhiệm vụ phân công của bộ, ngành.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp (lạm phát tăng nhanh, giá dầu thô, nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, khủng hoảng chính trị khu vực Trung Đông…) cộng với những tác động thiếu thuận lợi của hoàn cảnh trong nước (thiên tai, thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân, giá cả tăng cao, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa vững chắc…), việc xác định và nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội do Chính phủ đưa ra thực sự là cần thiết và có vai trò quan trọng.

Nghị quyết đã đề ra các nhóm giải pháp để triển khai mục tiêu trên, trong đó tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng được đưa lên hàng đầu. Việc thực hiện chủ trương điều hành chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt nhằm giảm tổng cầu của nền kinh tế được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm.

 

 Tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng
(Ảnh: Cát Tường)


Với nhóm giải pháp này, Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung triển khai về chính sách tiền tệ và tài chính – ngân hàng. Theo đó, về chính sách tiền tệ, cần điều hành chặt chẽ, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa trên cơ sở điều hành linh hoạt các công cụ lãi suất cơ bản, tái chiết khấu, tái cấp vốn và lương cung tiền để tạo được mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý; Giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 xuống dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%, ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất – kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, giảm cho vay đối với khu vực phi sản xuất; Điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, đảm bảo thanh khoản ngoại tệ nhằm khuyến khích xuất khẩu, cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối, giảm tình trạng đô la hóa; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối.

Về chính sách tài chính – ngân sách, điều hành thắt chặt với tinh thần: chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng khoản 7-8% so với dự toán Quốc hội thông qua trên cơ sở triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 8/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ đạo ngành thuế và hải quan thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ với các nội dung: Cơ bản tiếp tục duy trì các chính sách thuế hiện hành, tiến tới giảm dần mức độngv iên trên từng đơn vị sản phẩm, hộ gia đình, cá nhân nhằm khoan sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách; Tăng cường công tác quản lý thu, mở rộng đối tượng thu, rà soát, đánh giá lại các nguồn thu đặc biệt là các nguồn thu không ổn định, các nguồn thu còn tiềm năng; Tăng cường áp dụng các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, thu hồi kịp thời số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kê khai phát sinh lỗ lớn, kéo dài, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, tổ chức kiểm tra thu đúng, thu đủ đối với những mặt hàng kinh doanh phát sinh lợi nhuận lớn do thu được từ việc sử dụng một số yếu tố đầu vào giá hiện còn thấp hơn giá thị trường như: thép, xi măng, kinh doanh dịch vụ…Đẩy mạnh cái cách hành chính theo hướng triển khai mở rộng dịch vụ đăng ký thuế, kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011; giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 xuống dưới 5% GDP; giám sát chặt chẽ việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, nhất là vay ngắn hạn. Tạm dừng trang bị xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…nhằm thực hiện mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trên cơ sở Công văn số 2665/BTC-NSNN ngày 28/2/2011 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế; tập trung xử lý các khoản nợ động thuế; triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới.

Cùng với Bộ Tài chính nỗ lực triển khai những nhiệm vụ trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đã lập tức triển khai thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát; điều hành và kiểm soát để đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%; giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

Cũng liên quan đến triển khai Nghị quyết 11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã có Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011 về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, mục tiêu năm 2011 là thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng dưới 20% và tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15%-16%; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu tốc độ tăng tín dụng dưới 20%, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô khác của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng. Giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; đến 30/6/2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%.

Thống đốc cũng đã chỉ đạo các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết lượng tiền cung ứng, kết hợp chặt chẽ với thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; sửa đổi cơ chế cho vay bằng ngoại tệ để giảm nhu cầu vay; áp dụng biện pháp giảm tốc độ và tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng; theo dõi và dự báo sát tình hình biến động giá vàng quốc tế, cung - cầu trong nước, chọn một số doanh nghiệp làm đầu mối nhập khẩu vàng, điều tiết và ổn định giá vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do…

Mới đây, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2011 cũng đã nhấn mạnh: Chính phủ đã chủ động nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khoá thời gian qua để ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên điều kiện tiềm lực kinh tế của đất nước còn hạn chế, cũng như việc điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, đã làm giá cả trong nước tăng, gây nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kiên quyết tạo chuyển biến tích cực về cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này…

Với những nỗ lực và tập trung chỉ đạo trên, đặc biệt với việc tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, tình hình thị trường tài chính sẽ giảm nhiệt, góp phần vào bình ổn chung trong những biến động giá cả hiện nay, cùng với các nhóm giải pháp khác thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội./.

Các từ khóa theo tin:

HNV (tổng hợp)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Cần có giải pháp loại bỏ “tín dụng đen” ra khỏi đời sống cộng đồng (07/09/2015)
VN-Index có cơ hội tăng trở lại (06/09/2015)
Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ giữ ổn định tỷ giá (25/08/2015)
Các tổ chức nước ngoài phản ứng tích cực trước việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỉ giá (21/08/2015)
Sáp nhập một loạt ngân hàng có làm gia tăng nợ xấu? (02/08/2015)
Tập trung giảm nợ xấu xuống dưới 3% trước 30/9/2015 (10/07/2015)
Việt Nam cần cẩn trọng trước những bài học từ các thị trường chứng khoán mới (08/07/2015)
Tín dụng ngân hàng với phát triển du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (02/07/2015)
Chính sách tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế Tây Nguyên (23/05/2015)
Để nâng cao hiệu quả của tài chính vi mô ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập (29/04/2015)
 Trang 1 / 26 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Giấc mơ sàn ngoại, vẫn bộn bề trăm mối (09/03/2011)
Kiểm soát chặt hơn tín dụng ngoại tệ (09/03/2011)
Áp lực giải chấp không lớn (09/03/2011)
Cần cơ chế thông tin minh bạch về CTCK (07/03/2011)
Nắn dòng tín dụng (04/03/2011)
Hiệu ứng khi KLS dừng kinh doanh chứng khoán (04/03/2011)
Kiểm soát chặt rủi ro tại công ty chứng khoán (03/03/2011)
Không dễ duy trì tăng trưởng tín dụng như năm 2010 (03/03/2011)
Chào bán cổ phần riêng lẻ: vẫn rối! (03/03/2011)
Nhận diện blue-chips năm 2011 (01/03/2011)
 Trang 1 / 75 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet