Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Một số vấn đề về tham nhũng và những nội dung chủ yếu của Luật phòng, chống tham nhũng
10:25 | 23/04/2009

(ĐCSVN) - Đó là cuốn sách mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa ấn hành nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng; về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực trạng tình hình tham nhũng ở Việt Nam. Cuốn sách do Viện Khoa học thanh tra biên soạn, Thạc sĩ Đinh Văn Minh, Phó viện trưởng làm chủ biên.

Cuốn sách được chia thành 3 phần: Tình hình tham nhũng và những nguyên nhân của tệ nạn tham nhũng ở nước ta thời gian qua; Sự hình thành và phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quan điểm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; Những nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về thực trạng tham nhũng ở nước ta hiện nay, từ đầu năm 1990, do tác động mặt trái cơ chế thị trường và nhiều nguyên nhân khác, tham nhũng đã phát triển đến mức báo động, không chỉ là những hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành tệ nạn và được nhìn nhận như một vấn đề nóng cần phải giải quyết. Đánh giá chung tình hình tham nhũng ở cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tác giả nhận định, một là, mức độ tham nhũng ngày càng lớn, từ năm 1993 đến năm 2004, riêng lực lượng công an đã phát hiện 9.960 vụ, gây thiệt hại 7558 tỷ đồng. Năm 2005, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện điều tra hơn 11.000 vụ án, khởi tố trên 2000 bị can, thu hồi và thu giữ hàng hoá giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng. Hai là, tham nhũng ngày càng lan rộng, phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp. Tham nhũng xảy ra ở nhiều cấp trong bộ máy nhà nước, không chỉ ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, mà ngay cả ở cấp quận, huyện, xã. Ba là, tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi. Tham nhũng ngày càng có tổ chức, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, thậm chí đã mang đặc tính tội phạm xuyên quốc gia. Bốn là, sự móc nối giữa các phần tử thoái hoá biến chất trong đội ngũ cán bộ công chức nhà nước với những phần tử tội phạm bên ngoài, giữa khu vực công và khu vực tư đang là vấn đề nhức nhối. Đó là vấn đề bảo kê, che chắn cho các hành vi phạm pháp có tổ chức.

Tác giả cũng thống kê tình hình tham nhũng ở những lĩnh vực cụ thể như đầu tư; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng, tài chính; sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội…. Đây là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho nhà nước.

Về đối tượng tham nhũng, cuốn sách cũng chỉ rõ, có thể có từ lãnh đạo tới nhân viên, từ những người làm việc ở cơ quan trung ương đến người làm việc tại chính quyền cơ sở, từ người làm công tác quản lý đến người làm công tác nghiên cứu; từ người làm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh đến người công tác trong lĩnh vực xã hội. Cá biệt, chúng ta đã phát hiện một số vụ tham nhũng của cán bộ cấp cao cấp thứ trưởng, vụ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, giám đốc…

Tham nhũng đã gây tác hại vô cùng to lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội: gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, tiền bạc, thời gian, công sức của nhân dân. Giá trị tài sản bị thiệt hại, thất thoát của mỗi vụ tham nhũng lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Tham nhũng cũng trở thành trở lực đối với quá trình đổi mới, làm thay đổi, xâm phạm, thậm chí đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Tham nhũng còn làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Về nguyên nhân của tình trạng tham nhũng, tác giả chia ra thành 2 loại: nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Về nguyên nhân chủ quan, do Việt Nam là nước đang phát triển, trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống nhân dân thấp, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện; quá trình chuyển đổi cơ chế còn tồn tại và đan xen giữa cái cũ và cái mới; do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường; ảnh hưởng của tập quán văn hoá. Về nguyên nhân chủ quan, có mấy nguyên nhân chủ yếu sau: việc đổi mới hệ thống chính trị và hoạt động của bộ máy nhà nước còn bất cập, kém hiệu quả; phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên yếu kém; cơ chế chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng; sự quản lý, lãnh đạo về công tác phòng, chống tham nhũng chưa chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên, xử lý chưa nghiêm; thiếu công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu…

Ở chương II, vấn đề đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn tiêu cực khác luôn là một nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu nổi bật là làm trong sạch bộ máy nhà nước, thể hiện bản chất Nhà nước ta thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Ngay từ thời kỳ đầu thành lập nhà nước kiểu mới và kháng chiến chống thực dân Pháp, đã xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng như Sắc lệnh 64/SL ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt với chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chính quyền và nhân viên nhà nước. Sắc lệnh có các điều khoản hết sức rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra trong việc phòng, chống tham nhũng. Tiếp đó, chúng ta đã có nhiều văn bản pháp luật về các biện pháp phòng ngừa và chống tham nhũng; các pháp lệnh: trừng trị các tội xâm hại tài sản xã hội chủ nghĩa năm 1970; pháp lệnh trừng trị tội hối lộ năm 1981, các quy định về tội phạm về chức vụ trong Bộ luật hình sự năm 1985…, Pháp lệnh phòng, chống tham nhũng năm 1998. Tuy nhiên, những pháp lệnh này vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp, còn nhiều hạn chế.

Việt Nam đã chủ động hội nhập tham gia hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tham gia Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; tham gia Chương trình hành động chống tham nhũng châu Á - Thái Bình Dương…

Đảng ta, Nhà nước ta với quan điểm “Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay” - Nghị quyết số 14/NQ/TW ngày 15/5/1996; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng” - Nghị quyết số 04/NQ/TƯ ngày 21/8/2006, và năm 2005, chúng ta đã xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng. Đây là đạo luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật của nước ta, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại tệ nạn này, đồng thời nó tạo nên một khuôn khổ cơ bản làm tiền đề cho việc xây dựng một chiến lược toàn diện lâu dài về đấu tranh chống tham nhũng và cũng là công cụ pháp lý quan trọng để từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay.

Phần III của cuốn sách giới thiệu nhưng nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành: các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, cách kê khai, xác minh, kết luận, công khai bản kết luận phục vụ bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ tham nhũng ở các cấp, các chức danh trong hệ thống chính trị nước ta.

Các từ khóa theo tin:

Thương Huyền

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet