Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Báo cáo việc triển khai và tổ chức thực hiện quy định 96 của Ban Bí thư TW Đảng
14:33 | 09/08/2006
I. Một số nét về Đảng bộ Công ty xăng dầu khu vực I.
Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực I là một đảng bộ cơ sở 3 cấp hoạt động trong doanh nghiệp nhà nước - Công ty xăng dầu khu vực I thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Đảng bộ có 3 đảng bộ bộ phận: Đảng bộ Xí nghiệp Bán lẻ xăng dầu, Đảng bộ Xí nghiệp Dịch vụ xăng dầu và cơ khí và Đảng bộ Tổng kho xăng dầu Đức Giang (với 24 chi bộ) và 4 chi bộ trực thuộc, Đảng số hiện nay là 360 đảng viên. Tất cả các chi, đảng bộ đều sinh hoạt địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ trước tháng 6 năm 2005, Đảng bộ Công ty sinh hoạt theo lãnh thổ, trực thuộc Đảng bộ quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2005 đảng bộ công ty được chuyển về sinh hoạt theo ngành, trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thuộc Đảng ủy cơ quan Khối Kinh tế TW.
Tại Công ty xăng dầu khu vực I, ngoài Đảng bộ công ty còn có 2 đảng bộ cơ sở, đó là đảng bộ chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh và đảng bộ chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, 2 đảng bộ này trực thuộc 2 thị uỷ Bắc Ninh và Vĩnh Yên.
II - Việc triển khai và tổ chức thực hiện quy định số 96.
Năm 2004, Ban Bí thư TW Đảng ban hành quy định số 96/QĐ-TW ngày 22/3/2004 thay thế cho quy định 49/QĐ-TW ngày 19/11/1992 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.
Đảng bộ Công ty nhận được quy định số 96/QĐ-TW kèm theo công văn số 0513/BCS –XD ngày 02/4/2004 của Ban cán sự Đảng Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Đảng cấp trên, Đảng ủy Công ty đã nghiên cứu nội dung của quy định, đồng thời tổ chức thực hiện và đã có công văn số 036- CV/ĐU ngày 07/04/2004 gửi các chi, đảng bộ để phổ biến những nội dung của quy định tới từng đảng viên. Từ đây mọi hoạt động tại các chi, đảng bộ của Công ty đều bám sát và căn cứ vào các nội dung của quy định này.
II – Đánh giá về vai trò, phương thức lãnh đạo của đảng bộ.
1- Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an ninh, quốc phòng.

1.1. Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:
Nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Công ty là thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội và 2 tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Cụ thể:
- Giữ vững và mở rộng thị phần.
- Hoàn thành các chỉ tiêu được Tổng công ty giao về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách…
- Bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Xây dựng công ty phát triển bền vững.
Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty không đơn thuần chỉ lấy mục đích kinh tế và lợi nhuận là trên hết mà ngoài lợi ích kinh tế, Công ty còn phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho an ninh quốc phòng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội theo sự chỉ đạo của Nhà nước.
Là một doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng uỷ công ty xác định đã là thị trường thì phải có cạnh tranh. Thực tế sự cạnh tranh đã diễn ra ngày càng quyết liệt và phức tạp - cạnh tranh giữa các đối tác cùng kinh doanh mặt hàng, thậm chí còn cả sự cạnh tranh nội bộ ngành; có cạnh tranh lành mạnh và có cả cạnh tranh không lành mạnh. Kết quả kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào tình hình giá dầu thế giới. Trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân, giá cả xăng dầu thế giới luôn biến động và tăng cao, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Nhiệm vụ của Đảng uỷ công ty lãnh đạo đơn vị hoạt động đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, các quy định của ngành. Cụ thể đã:
- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong từng thời kỳ;
- Nhận định, đánh giá và dự báo tình hình.
- Đưa ra những giải pháp lớn định hướng về công tác quản lý, về tiết kiệm, chống lãng phí, về văn minh thương mại, về xây dựng các mối quan hệ.... Để bảo đảm kinh doanh có hiệu quả thì tiết kiệm và giảm chi phí phải được coi trọng, mặt khác phải tăng cương văn minh thương mại, thực hiện cạnh tranh lành mạnh để phát huy chữ tín, bảo đảm thương hiệu của Petrolimex.
- Chỉ đạo việc xây dựng lộ trình công tác.
Tất cả các giải pháp và bước đi đều phải bám sát vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định và sự chỉ đạo của cấp trên nhằm đạt được mục đích hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đơn vị có sự tăng trưởng, đòi sống CBCNV được giữ vững và cải thiện.
Sự lãnh đạo của Đảng ủy thông qua nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm và nghị quyết của Đảng uỷ tại các phiên họp có liên quan hoặc bàn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác sản xuất kinh doanh. Hàng tháng, hàng quý đảng uỷ được nghe giám đốc công ty báo cáo về những đặc điểm tình hình và những diễn biến trong sản xuất kinh doanh, những mặt làm được, những mặt chưa làm được, những thuận lợi khó khăn…để từ đó có nghị quyết cụ thể về lĩnh vực này. Ngoài việc ra nghị quyết, đảng uỷ luôn theo dõi, nắm bắt và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị để từ đó có các nghị quyết sát hợp cụ thể và kịp thời.
Do đặc điểm tại công ty đồng chí Giám đốc công ty cũng là Bí thư đảng uỷ công ty (tương tự như vậy, hầu hết các đơn vị trực thuộc, đồng chí thủ trưởng đơn vị cũng đồng thời là bí thư hoặc phó bí thư chi, đảng bộ) nên việc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy và sự phối hợp giữa Đảng và chính quyền cũng có nhiều thuận lợi, giản tiện được nhiều thủ tục, ít hoặc không xuất hiện những khúc mắc hoặc mâu thuẫn giữa 2 cương vị công tác này do kết hợp được nguyên tắc tập trung dân chủ với quyết định của người đứng đầu đơn vị ( chế độ một thủ trưởng).
Liên tục trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công ty, công ty xăng dầu khu vực I luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị: sản xuất kinh doanh đều có tăng trưởng cả về sản lượng cũng như doanh thu, kinh doanh có hiệu quả, giảm lỗ khi kinh doanh trong điều kiện bất thường (Nhà nước phải bù giá), có được lợi nhuận khi kinh doanh trong điều kiện bình thường. Đặc biệt năm 2005 là năm đầu tiên sau 50 năm xây dựng và phát triển đã thực hiện nhập, xuất bán hàng qua kho công ty với sản lượng trên 1 triệu tấn, lợi nhuận đạt 56 tỉ đồng; người lao động có đủ việc làm, ổn định và có sự cải thiện về đời sống vật chất cũng như tinh thần.
1.2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp:
Đảng ủy Công ty rất quan tâm đến việc tạo ra một môi trường dân chủ và phát huy dân chủ. Đảng ủy đã có nghị quyết và lãnh đạo về thực hiện dân chủ hóa các hoạt động của đảng, chính quyền và đoàn thể: Dân chủ trong sinh hoạt đảng; dân chủ trong việc tham gia quản lý và xây dựng các văn bản; dân chủ trong công tác cán bộ; dân chủ trong công tác phát triển đảng.Thực hiện công khai hóa các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế, công tác tuyển dụng, phương án phân phối tiền lương và thu nhập, kết quả hoạt động và việc sử dụng các quỹ khi phân phối. Phát huy vai trò giám sát của người lao động trên các mặt hoạt động của Công ty. Tổ chức và tạo điều kiện để công đoàn và người lao động thực hiện những nội dung được quyền quyết định trong lĩnh vực tham gia quản lý doanh nghiệp.
Ngay từ năm 1999, thực hiện nghị định số 7 của Chính phủ về quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy đã chỉ đạo việc xây dựng quy chế dân chủ tại Côngty Xăng dầu khu vực I. Qua thực hiện đã được nhiều cơ quan cấp trên đánh giá là một đơn vị có môi trường dân chủ tốt. Năm 2005, Công ty đã tổ chức tổng kết, đánh giá một cách toàn diện kết quả sau gần 6 năm thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; điều chỉnh và hoàn thiện quy chế dân chủ để không ngừng nâng cao dân chủ thực sự.
1.3. Về công tác bảo vệ, thanh tra và công tác an ninh quốc phòng:
Đảng ủy công ty và lãnh đạo công ty luôn luôn coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, đề cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp. Đặc biệt là một đơn vị tham gia kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty đã đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn ngang với nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính. Việc này đã được quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên và từng người lao động. Mọi người vào làm việc tại công ty đều phải được trải qua một lớp huấn luyện, lấy chứng chỉ về công tác an toàn PCCC.
Thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chương trình hành động số 15 và Đề án của Thành uỷ Hà Nội về “Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô giai đoạn 2001-2005”, Kế hoạch 05 của Quận uỷ Long Biên, Đảng uỷ đã quán triệt nội dung các nghị quyết và đề án, xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt các chủ trương trên.
Quán triệt và triển khai thực hiện tốt luật Dân quân tự vệ mới ban hành. Hằng năm thực hiện tốt chương trình huấn luyện tự vệ. Quân số tham gia huấn luyện đạt 96% biên chế. Kết quả đạt đơn vị huấn luyện khá. Tổ chức, động viên thanh niên trong độ tuổi thực hiện đi khám sức khỏe và nhập ngũ theo đúng yêu cầu và chỉ tiêu của cơ quan quân sự địa phương.
Với những kết quả đã thực hiện trên, Công ty luôn luôn được quân khu Thủ đô và Thành phố Hà Nội đánh giá cao. Năm 2004 v à 2005 được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen: Đơn vị có thành tíc xuất sắc nhất trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 39 năm liên tục được công nhận là đơn vị có phong trào tự vệ quyết thắng.
2 – Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
Đảng ủy Công ty thường xuyên làm tốt việc giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết kịp thời. Tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ của Công ty. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước...
Những việc làm trên được thông qua bằng việc thông báo tình hình, sinh hoạt chi bộ, nghe nói chuyện thời sự, tổ chức học các nghị quyết của Đảng, thông qua nắm tình hình được phản ánh từ các chi bộ, đảng bộ...
Đảng ủy đã đánh giá, nhận định và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ; có những nghị quyết sát hợp với thực tiễn SXKD, động viên cán bộ công nhân viên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, ổn định đời sống công nhân viên.
Trong dịp trước đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vừa qua, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đưa rất nhiều tin bài xung quanh việc tham gia góp ý vào báo cáo chính trị tại ĐH Đảng X, trong đó có nhiều bài thể hiện những quan điểm rất khác lạ với quan điểm của Đảng ta, tuy nhiên cán bộ đảng viên trong đảng bộ và công ty vẫn cảnh giác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới của Đảng. Trong đảng bộ và công ty không xuất hiện những những quan điểm sai trái, hoặc phát tán tài liệu nào.
3 – Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:
Đảng ủy công ty xác định: Cán bộ là khâu rất quan trọng và Đảng ủy đã rất quan tâm, tập trung lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ.
Thực hiện nghị quyết TW 3 khóa VII và khóa VIII, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đã là một đơn vị áp dụng thực hiện ngay các quy trình về quản lý, sử dụng cán bộ. Đảng ủy Công ty đã có các nghị quyết về côngtác cán bộ quy định tiêu chuẩn hóa cán bộ ( cho từng cấp và từng chức danh cụ thể); thực hiện quy hoạch cán bộ đảng, cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể; việc đào tạo, bồi dưỡng; việc sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, miễn nhiệm cán bộ; việc khen thưởng kỷ luật cán bộ tất cả đều được theo đúng quy trình và thực hiện dân chủ công khai.
Trong những năm qua, Đảng ủy đã có nhiều nghị quyết bàn về công tác cán bộ với phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, có đủ khả năng tiếp cận với tri thức mới và những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin trong nước và quốc tế, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực hành động và tổ chức thực hiện công việc. Nâng cao chất lượng cán bộ bằng việc thông qua công tác quy hoạch cán bộ nguồn, đổi mới cơ cấu, chọn nhân tài, tạo điều kiện để cán bộ chủ động phát triển, dân chủ hoá công tác cán bộ...; đổi mới cơ chế kinh doanh, cơ chế quản lý, điều hành, để nâng cao năng lực cán bộ; chấn chỉnh tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo và đào tạo lại, tổ chức những lớp bồi dưỡng tham quan ngắn ngày trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức cho cán bộ.
Với phương châm trên, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn một bước rất cơ bản đội ngũ cán bộ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lực lượng CBCNV bằng nhiều hình thức: gửi đi đào tạo, tự đào tạo, nâng cao năng lực trong thực tiễn, trong đó có việc đề nghị và làm thủ tục cử các đồng chí là cán bộ chủ chốt đi học chương trình lý luận cao cấp của Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương làm việc; đổi mới cơ cấu cán bộ cho phù hợp với các hoạt động. Do đó đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về khả năng, phong cách làm việc, năng lực trình độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên.
Hai năm 2004, 2005, Đảng uỷ đã có nghị quyết bổ nhiệm và đề nghị cấp trên bổ nhiệm 43 cán bộ, trong đó có 1 kế toán trưởng Công ty, 1 giám đốc Xí nghiệp, 7 phó giám đốc Xí nghiệp, Tổng kho, 3 trưởng phòng, 4 phó phòng Công ty, 15 trưởng, phó phòng chi nhánh, xí nghiệp, tổng kho và một số chức danh đội trưởng, đội phó; bổ nhiệm lại 4 cán bộ; điều động 6 cán bộ, giao nhiệm vụ cho 24 cửa hàng trưởng và đang làm thủ tục bổ nhiệm 1 phó Giám đốc Công ty. Có thể nói rằng công tác cán bộ của Công ty đã và đang được hết sức quan tâm.
Việc giải quyết và xử lý các vụ việc đối với cán bộ đảng viên vi phạm được tiến hành kịp thời, làm rõ trách nhiệm và sai phạm của từng người có liên quan hoặc trực tiếp, gián tiếp vi phạm. Sau khi xử lý xong, ý thức, trách nhiệm của hầu hết cán bộ nhân viên đã chuyển biến tốt.
Đánh giá về đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán bộ của Đảng bộ đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong công tác đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thì mỗi cán bộ cần phải tích cực học tập, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức nhiều hơn nữa.
4 – Lãnh đạo công tác đoàn thể:
Đảng ủy công ty đã quan tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của tuổi trẻ và đoàn viên của các đoàn thể được hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ hoạt động của mỗi tổ chức đoàn thể.
Đảng ủy cũng luôn luôn tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp.Thường xuyên tham gia công tác xây dựng Đảng thông qua việc nhận xét cho quần chúng được xét kết nạp đảng, đảng viên dự bị chuyển thành đảng viên chính thức; tham gia các báo cáo, văn kiện của Đảng v.v...
Đối với Đoàn thanh niên: Đảng uỷ thường xuyên quan tâm việc lãnh đạo và xác định đúng vai trò vị trí của Đoàn Thanh niên - lực lượng lao động trẻ có trình độ, có kiến thức, có trách nhiệm, nhiệt tình thực hiện xung kích trong các lĩnh vực hoạt động của công ty, tạo điều kiện tốt cho thanh niên hoạt động. Đoàn thanh niên Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện sôi nổi các phong trào thanh niên tình nguyện và các phong trào xung kích; xây dựng các công trình thanh niên, cửa hàng thanh niên.
Trong công tác xây dựng và phát triển đảng, thanh niên đã thường xuyên giới thiệu những đoàn viên ưu tú để tạo nguồn và phát triển đảng; từ năm 2003 đến thời điểm 19/5/2006 đã có 36 đoàn viên thanh niên vinh dự dược đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Đối với Công đoàn: Đảng uỷ đã chỉ đạo kiện toàn Ban chấp hành, có những chủ trương, định hướng cụ thể và tạo mọi điều kiện để Công đoàn phát huy các chức năng và hoạt động tích cực. Đảng uỷ và Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt các chức năng cơ bản như: tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, động viên giáo dục CNVC thi đua lao động sản xuất...
Đối với phong trào phụ nữ: Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đã quan tâm rất nhiều trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, đã thành lập Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, công tác cán bộ của chính quyền, công tác cán bộ Đảng đều quan tâm đến cơ cấu phụ nữ. Động viên chị em phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua 2 giỏi - giỏi việc nước, đảm việc nhà; thực hiện tốt thiên chức người phụ nữ, việc sinh đẻ có kế hoạch theo pháp lệnh dân số và gia đình. Đặc biệt với vai trò làm vợ, làm mẹ, chị em đã tạo điều kiện và đã động viên được chồng con hăng hái tham gia công tác, học tập, làm tròn nghĩa vụ người công dân. Hiện nay có nhiều chị em tham gia trong đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền và đoàn thể. Trong số hơn 700 chị em phụ nữ, đã có 47 chị giữ cương vị từ chi uỷ viên và cửa hàng trưởng đến trưởng, phó phòng và Kế toán trưởng Công ty.
Phong trào đoàn thể nói chung đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đã lôi cuốn các phong trào quần chúng, qua đó quần chúng được nâng cao về nhận thức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp được nhiều ý kiến trong công tác xây dựng và phát triển đảng.
6- Xây dựng tổ chức Đảng:
Nâng cao chất lượng chi, đảng bộ và chất lượng đảng viên:
Đảng uỷ đã đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.
Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo: tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện duy trì các chi bộ mỗi tháng sinh hoạt một lần; ra nghị quyết phải bám sát vào tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên. Trong sinh hoạt phải tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc của đảng; việc tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần đồng chí, khách quan, không lợi dụng việc này để trù dập hoặc chia bè cánh, mất đoàn kết. Thực hiện phân công và kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao v.v...
Đảng uỷ đã luôn quan tâm và tăng cường công tác quản lý đảng viên, thông qua việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ và đơn vị phân công. Quản lý đảng viên bằng việc thông qua nắm chắc về diễn biến tư tưởng, số lượng và chất lượng, cả nơi công tác và nơi cư trú của đảng viên. Thực hiện quy định số 76 –QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã rà soát và giới thiệu toàn bộ đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú. Hầu hết đảng viên khi về nơi cư trú đều tham gia sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, nghĩa vụ người công dân nơi cư trú; vận động gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Bản thân đảng viên gương mẫu thực hiện, chưa thấy có trường hợp nào địa phương phản ánh đảng viên vi phạm.
Thực hiện nghị quyết TW 6 ( lần 2) khóa VIII. Thực hiện chỉ đạo của các cấp, Đảng ủy Công ty tiếp tục thành lập Ban chỉ đạo, ra các văn bản, nghị quyết chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác này. Xác định việc chỉnh đốn Đảng là việc làm liên tục và thường xuyên.
Kết hợp với việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy đã tăng cường kiểm tra việc triển khai và thực hiện nghị quyết TW 6 ( lần 2) khóa VIII tại các chi, đảng bộ; kiểm tra việc phấn đấu sửa chữa khuyết điểm của Đảng viên theo nghị quyết của chi bộ về thời gian để đảng viên đó sửa chữa và phấn đấu. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, thông qua hoạt động của các đoàn thể, tổ chức để quần chúng tham gia góp ý kiến cho đảng viên và xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Việc phân tích chất lượng chi, đảng bộ và phân tích chất lượng đảng viên thực hiện theo hướng dẫn số 18-HD/TW và hướng dẫn số 20-HD/TW ngày 2/9/2003 của Ban Tổ chức Trung ương, các Kế hoạch và hướng dẫn của Thành uỷ, của quận uỷ và Đảng ủy cơ quan Tổng công ty xăng dầu Việt nam, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc phân tích, đánh giá chất lượng chi, đảng bộ và đảng viên một cách nghiêm túc.
Kết quả phân tích chất lượng đảng viên qua các năm: đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 75% so với đảng viên toàn Đảng bộ, một số đảng viên vi phạm tư cách đảng viên (loại 3) chủ yếu do còn thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy trình, quy phạm trong công tác, không có trường hợp nào vi phạm về đạo đức, lối sống. Sau thời gian phấn đấu các đảng viên này đều được nâng loại. Đảng bộ Công ty liên tục trên 10 năm đã giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Công tác phát triển đảng:
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI và Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ đã đặt chỉ tiêu cụ thể mỗi năm kết nạp 20 đảng viên trở lên. Đảng uỷ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhưng đặt chất lượng lên hàng đầu. Thông qua nghị quyết các chi bộ, các phong trào thi đua của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có nguyện vọng trở thành đảng viên để lên kế hoạch về công tác phát triển Đảng, lựa chọn đối tượng đảng, tổ chức học lớp tìm hiểu về Đảng để thời điểm nào cũng có nguồn kết nạp đảng viên.
Thông thường mỗi năm Đảng ủy có 4 đợt tổ chức kết nạp đảng viên đo slà dịp 3/2, 18/5; 02/9 và 07/11. Những quần chúng có động cơ phấn đấu tốt, đáp ứng tiêu chuẩn đảng viên mới thì được các chi bộ xem xét kết nạp. Các bước tiến hành kết nạp đảng viên đều làm theo đúng quy trình, được Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xem xét kỹ trước khi Đảng uỷ xét duyệt từng hồ sơ kết nạp. Trong những năm qua, những đồng chí được kết nạp vào Đảng đều phấn đấu tốt, thực hiện 4 nhiệm vụ của đảng viên, được đi học tiếp lớp bồi dưỡng đảng viên mới đều trở thành đảng viên chính thức.
Đặc biệt thực hiện chỉ thị số 44–CT/TW ngày 12/10/2004 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch số 05- KH/ĐU ngày 26/12/2004 triển khai cụ thể việc này. Ngay đợt đầu tiên, Đảng uỷ đã tổ chức kết nạp 8 người là quần chúng ưu tú vào Đảng đúng ngày kỷ niệm lần thứ 75 thành lập Đảng - 3/2/2005. Trong năm 2005 Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 30 đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Năm 2006, sau đợt kết nạp nhân dịp 3/2 và đợt 19/5/2006 (đang hoàn thiện thủ tục trình Đảng ủy Công ty xét), Đảng bộ Công ty có thêm 13 đồng chí đảng viên mới trong danh sách của Đảng bộ.
Là một đảng bộ 3 cấp, được Đảng ủy cấp trên cơ sở (trước kia là Huyện ủy Gia Lâm, nay là Đảng ủy cơ quan Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam) ủy quyền xét kết nạp và khai trừ đảng viên, Đảng ủy Công ty đã thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục, quy trình xem xét kết nạp và khai trừ Đảng viên. Qua các lần kiểm tra về công tác phát triển Đảng của cấp trên tại Đảng bộ đều khẳng định điều đó.
6- Công tác kiểm tra:
Hằng năm, cùng với chương trình công tác kiểm tra của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra của mình trong năm và được triển khai đến đội ngũ những người làm công tác kiểm tra và quán triệt nội dung đến các chi, đảng bộ trực thuộc.Thông thường, mỗi năm UBKT tiến hành kiểm tra định kỳ 2 lần, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra đột xuất.
Việc kiểm tra đảng viên và các chi, đảng bộ nếu có dấu hiệu vi phạm thì trên cơ sở nắm tình hình hoạt động và qua theo dõi kiểm điểm định kỳ của các chi, đảng bộ và đảng viên, kết hợp với việc nắm thông tin qua các kênh từ nhiều nguồn, trong đó có phản ảnh của dư luận. Khi tiến hành kiểm tra, UBKT Đảng ủy Công ty và những người làm công tác kiểm tra tại các chi, đảng bộ đã khẩn trương, kịp thời kiểm tra các vụ việc có liên quan đến đảng viên, từng trường hợp đều có kết luận rõ ràng, dứt điểm các dấu hiệu vi phạm, đề nghị với Đảng ủy xử lý đúng mức, khách quan, không có trường hợp nào khiếu nại về hình thức kỷ luật.
Về giải quyết đơn thư tố cáo,trong những năm gần đây, UBKT đảng ủy không phải giải quyết vụ nào có liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng (không có đơn nào đúng quy định của pháp luật về tố cáo).Tuy nhiên UBKT cũng đã phối hợp với các cấp có thẩm quyền xem xét về một vài đơn tố cáo nặc danh có liên quan đến một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo. Kết quả khi xem xét nội dung trong đơn thư tố cáo là sai sự thật.
Việc xem xét, kết luận và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đảng viên: trên cơ sở các kết luận qua kiểm tra đối với một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm và phát hiện vi phạm đối với các đảng viên, UBKT đảng ủy đã tiến hành việc kiểm tra và tham mưu cho các chi, đảng bộ thực hiện các nguyên tắc, thủ tục để thi hành kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.
Ngoài những phần việc trên UBKT còn thực hiện công việc theo chức năng: kiểm tra việc chi, đảng bộ và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra việc phân tích chất lượng chi, đảng bộ và đảng viên; kiểm tra các bước chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp thuộc phạm vi Đảng bộ Công ty, trong đó có việc phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng khóa mới v.v...
III - Quan hệ của đảng ủy với giám đốc và các tổ chức có liên quan.
Về mối quan hệ của Đảng ủy với Giám đốc và các tổ chức liên quan đã được quy định cụ thể và chi tiết trong quy chế làm việc của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2008. Mọi việc đều tiến hành và thực hiện theo đúng quy chế .
IV- Một số vấn đề rút ra khi thực hiện quy định 96.
Quy định 96 là sự thể chế hóa điều lệ Đảng và các nguyên tắc hoạt động của Đảng đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.
Từ khi có Quy định này, Đảng ủy Công ty đã quán triệt các nội dung của Quy định đến từng chi bộ và đảng viên. Mọi hoạt động của các chi, đảng bộ đều dựa trên cơ sở các nội dung của quy định này - từ việc xây dựng quy chế hoạt động của đảng ủy, chi ủy (xác định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, các mối quan hệ của chi bộ, đảng bộ đối với các tổ chức đảng cấp trên, các tổ chức đảng có liên quan, với hệ thống tổ chức chính quyền, đoàn thể ....) đến việc ra nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng Đảng.
Có thể nói Quy định 96 như một cẩm nang của cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Nhờ có Quy định này và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc của mình, Đảng bộ Công ty xăng dầu khu vực I ngày càng được củng cố và phát triển thêm - khảng định vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động đúng với chủ trương, đường lối cuả Đảng, pháp luật Nhà nước; làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Trong khi thực hiện Quy định 96, từ cơ sở chúng tôi cũng nhận thấy một số điểm:
- Đảng lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc này đôi khi cũng khó rạch ròi, vẫn có thể rơi vào một trong những tình huống sau: Đảng bao biện, lấn sân, làm thay chính quyền, làm mờ nhạt vai trò của chính quyền, tuyệt đối hóa vai trò của đảng. Chẳng hạn là một giám đốc và đồng thời kiêm luôn Bí thư, nếu người này tuyệt đối hóa một vế thì vai trò của vế kia sẽ bị mờ nhạt - những ý kiến, quan điểm của đồng chí này luôn luôn cho rằng đó là ý kiến của Đảng thì vô hình trung đã tuyệt đối hóa vai trò của đảng, làm mờ nhạt vai trò của chính quyền. Nếu cũng vẫn ý kiến đó, đồng chí này lại khẳng định đó chỉ là ý kiến của chính quyền, không đem ra báo cáo, bàn bạc với cấp ủy, (thường xảy ra ở những nơi mất dân chủ, mất đoàn kết) hoặc những nơi Bí thư không phát huy được vai trò của mình do không có vị trí tương ứng với Giám đốc.
- Thông thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc là người trực tiếp điều hành, những vấn đề phát sinh, giám đốc cũng là người trực tiếp giải quy, xử lý kể cả khi có những tình huống biến động. Do đó Giám đốc là người đưa ra quyết định đầu tiên và cũng là người chịu trách nhiệm trước các cấp về quyết định đó (theo chế độ thủ trưởng, giám đốc là người quyết định. Không phải vấn đề gì cũng đưa ra đảng bàn bạc).Vì thế, ta thường thấy vai trò nổi bật cuả Giám đốc chứ không phải là vai trò của Đảng ủy hay Bí thư nếu như người giám đốc đó chưa thật sự đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng chỉ là người tổng kết, đúc rút từ thực tiễn đó để có nghị quyết cho một bước đi mới.
- Đảng có thể đánh giá, nhận định, khái quát, dự báo tình hình và đề ra những chủ trương, những giải pháp định hướng. Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, việc xử lý tình tình diễn ra hằng ngày và liên tục. Những giải pháp tức thời thuộc về lĩnh vực của người Giám đốc. Rõ ràng vai trò cuả chính quyền luôn rõ nét hơn so với vai trò cuả Đảng.
- Về công tác cán bộ, Đảng ủy có đề ra chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ. Tuy nhiên đảng mới chủ động làm công tác quy hoạch cán bộ của Đảng và đoàn thể. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ chính quyền cũng mới chỉ dựa trên cơ sở đề xuất của tổ chức chính quyền, Đảng tham gia thảo luận, xem xét đề nghị các cấp chính quyền quyết định.
Một số việc về công tác cán bộ đôi khi cũng chưa rõ quy trình. Đó là việc của Tổ chức Đảng hay Tổ chức chính quyền? Chẳng hạn việc xét cán bộ đi học lí luận chính trị cao cấp, đúng ra tổ chức Đảng nghiên cứu, xem xét, phối hợp với tổ chức chính quyền đề xuất Đảng ủy nhưng hiện ở Công ty việc này do tổ chức chính quyền xem xét, đề nghị Giám đốc quyết định và chỉ thông báo cho tổ chức của Đảng ủy biết.
Quy định 96 là một văn bản quan trọng đối với cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước, một văn bản do Ban Bí thư TW soạn ra. Tuy nhiên ngoài văn bản này, các cấp ủy đảng cấp trên không có bất cứ một văn bản hướng dẫn nào kèm theo, không tổ chức tập huấn mà để các tổ chức cở sở đảng tự nghiên cứu, tìm hiểu và tự làm cho đến khi có chủ trương tổng kết. Việc thực hiện quy định 96 sẽ có kết quả tốt hơn nếu khắc phục được tình trạng trên.

ĐẢNG ỦY CTY XĂNG DẦU KHU VỰC I.Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Công ty Xăng dầu khu vực I gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng (22/05/2007)
Thủ tướng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (18/03/2007)
Tự vệ ở một đơn vị hai lần anh hùng (28/02/2007)
Cty Xăng dầu khu vực I (18/08/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
· Đề cao trách nhiệm khi soạn thảo, thẩm định... văn bản quy phạm pháp luật
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet