Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hải Dương: Vi phạm trình tự, thủ tục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
15:51 | 24/08/2010

 

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm
khiếu nại của một số công dân xã Lai Vui (Kim
Thành, Hải Dương)

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng theo kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện quyết định giải quyết KN,TC chưa nghiêm túc

Trong 2 năm 2008 – 2009, các cấp, ngành tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 6.589 đơn thư KN,TC, phản ánh, đề nghị, trong đó thuộc thẩm quyền 1.907 vụ việc. Qua đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng; 3.439kg thóc; thu hồi 6.411m² đất; xử lý kỷ luật hành chính 53 người; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ.

Tại địa điểm tiếp dân của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều bố trí đầy đủ trang thiết bị; niêm yết công khai các trình tự, thủ tục, nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân đúng quy định. Sau mỗi buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ra thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét giải quyết.

Thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tập trung rà soát các vụ KN,TC tồn đọng; thành lập các Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đối thoại trực tiếp và có văn bản trả lời công dân. Kết quả, có 6 vụ đã thống nhất chấm dứt xem xét giải quyết; 22 vụ cần kiểm tra, rà soát lại; 3 vụ KN,TC phức tạp, đông người đang tập trung giải quyết; 2 vụ đã có kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đang thực hiện. 

Đối với các vụ KN,TC phức tạp, đông người, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan trực tiếp đã đối thoại nhiều lần để giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của công dân. Công tác này được chú trọng và duy trì từ tháng 6/2009 đến nay.

Tuy nhiên, nhiều sở, ngành và các huyện (Kinh Môn, Kim Thành, Chí Kinh, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Thanh Hà) chưa chú trọng ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết KN,TC.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại các sở, ngành và một số huyện chưa được tiến hành thường xuyên. Có cuộc thanh tra trách nhiệm được tiến hành tại nhiều đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định, nên hiệu quả chưa cao. Khi tiến hành thanh tra lại có thiếu sót về trình tự, thủ tục như không ra quyết định thanh tra mà chỉ căn cứ vào chỉ đạo để đi kiểm tra và dừng lại ở biên bàn làm việc như huyện Gia Lộc; có huyện ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm, nhưng cuộc thanh tra chỉ được lập biên bản và lập biểu tổng hợp kết quả thanh tra mà không có báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra, kết luận thanh tra.

Hơn nữa, trình tự, thủ tục giải quyết KN,TC tại một số huyện, phổ biến nhất là các phòng, ban thuộc các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Nam Sách, Gia Lộc, Kim Thành cũng chưa bảo đảm như không ban hành quyết định thanh tra; có quyết định lại không có báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra, kết luận thanh tra hoặc không có quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý tố cáo, mà chỉ có biên bản làm việc hoặc ra công văn, thông báo trả lời người KN.

Kiểm tra nơi tiếp dân của các UBND huyện, Đoàn Thanh tra Chính phủ phát hiện, mô hình tiếp công dân chưa thống nhất. Sổ sách tiếp dân có đơn vị ghi chép chưa đầy đủ, chưa phân biệt rõ việc KN,TC với các kiến nghị, phản ánh của công dân.

Chủ tịch UBND các huyện Kinh Môn, Chí Linh chưa tiếp công dân theo quy định tại Điều 76 Luật KN,TC. Ở cấp xã, đa số chưa có phòng tiếp dân riêng, việc phân công cán bộ tiếp công dân chưa thống nhất, việc ghi chép sổ tiếp dân chưa được đầy đủ.

Đặc biệt, việc tổ thức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định giải quyết KN,TC ở một số cấp chính quyền chưa nghiêm túc. Ở cấp huyện, xã, số quyết định, kết luận đã ban hành mới chỉ thực hiện được 60-70%.

Chưa thực hiện quy chế giám sát Đoàn Thanh tra

Theo Thanh tra Chính phủ, một số sở, ngành và hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện quy chế giám sát Đoàn Thanh tra. Một số cuộc thanh tra tại các huyện (Tứ kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành) chưa bảo đảm quy định, quy trình như không có quyết định thành lập đoàn, không ghi nhật ký đoàn thanh tra; có quyết định thanh tra nhưng không có báo cáo kết quả của đoàn thanh tra, không có kết luận thanh tra. Việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra của nhiều sở, ngành, huyện, thị xã, TP cũng chưa thực hiện theo quy định. 

Trong 2 năm 2008 – 2009, các cấp, ngành tỉnh Hải Dương đã tiến hành 725 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 40,2 tỷ đồng; thu hồi 82.441m² đất; xử lý kỷ luật hành chính 66 người; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.
 
Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND tỉnh đã cụ thể hoá các định mức tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo 100% các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, TP xây dựng và thực hiện Đề án cải cách hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 tại 302 cơ quan đơn vị; thống kê, rà soát 2.045 thủ tục hành chính. Đến nay, đã hoàn thành bộ thủ tục hành chính công bố áp dụng thống nhất chung cho 197 thủ tục cấp xã, 248 thủ tục cấp huyện, đang hoàn thiện 1.076 bộ thủ tục hành chính cấp sở, ngành.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch thông qua hội nghị cán bộ, công chức được tổ chức hàng năm. Kết thúc năm 2008, 2009, tất cả các đối tượng đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai lần đầu và kê khai bổ sung theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương đã chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCTN. Riêng ngành thanh tra đã triển khai 30 cuộc thanh tra chuyên đề thực hiện các quy định về PCTN, lãng phí. Ban chỉ đạo PCTN tỉnh cũng phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ triển khai 3 đợt kiểm tra ở hầu hết các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh đã trực tiếp kiểm tra trên 70 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, một số sở như: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các huyện: Chí Kinh, Kinh Môn, Minh Giang chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác này đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý của sở. Việc kiểm tra thực hiện công khai, minh bạch, xây dựng các định mức tiêu chuẩn theo quy định chưa được thực hiện đầy đủ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triện thực hiện Luật PCTN; Luật KN,TC, Luật Thanh tra hiệu quả chưa cao. Cấp uỷ chính quyền các cấp, các ngành mới chỉ chú trọng ở nhóm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền trong nhân dân chưa được thường xuyên, liên tục.

Theo Thanh tra Chính phủ, nguyên nhân để xảy ra những thiếu sót, tồn tại trước hết là do công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra; KN,TC và PCTN chưa sâu rộng; nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan hành chính còn hạn chế. Tiếp đó, là do trình độ năng lực của một số cán bộ, công chức còn yếu, chưa làm tốt chức năng tham mưu cho Thủ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp.

Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tổ chức rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; KN,TC và PCTN; chỉ đạo kiểm điểm đối với thủ trưởng các đơn vị không tiếp dân theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 319/KH-TTCP; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm vụ KN của một số công dân ở xã Lai Vu; KN của một số công dân ở khu Ba Hàng, xã Nam Đồng, TP Hải Dương.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định về PCTN./.

Các từ khóa theo tin:

(Theo báo Thanh tra)

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Kỷ niệm trọng thể 70 năm thành lập UNESCO
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· 22/5/2016: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, lên đường thăm Đức
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· Không khí lạnh gây mưa và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· Bộ Xây dựng thanh tra 4 dự án bất động sản tại Hà Nội
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet