Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng
20:59 | 16/03/2010

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác xây dựng Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì mới đem lại hiệu quả cao. Cần phải có cơ chế thích hợp tạo điều kiện và động viên, phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc tích cực tham gia xây dựng Ðảng và công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng.

Thời gian qua, với trách nhiệm xây dựng Ðảng, quần chúng nhân dân đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh, tố cáo đúng về đảng viên hoặc tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm cho tổ chức đảng có thẩm quyền. Nhiều trường hợp đã vượt qua khó khăn, trở ngại, định kiến, mặc cảm đối với mình, thậm chí không sợ ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị, hoặc bị trả thù, trù dập để phối hợp với tổ chức đảng, các đoàn kiểm tra trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, giúp việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ do nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của nhân dân, đã quan tâm phối hợp với họ trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Ðảng, lắng nghe, chọn lọc, phân tích ý kiến đóng góp của nhân dân, nhất là những thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, những chứng cứ cụ thể, xác thực phục vụ việc kiểm tra, nhất là khi tiến hành thẩm tra, xác minh các vụ việc, giúp việc làm rõ đúng sai, chứng lý để xem xét, kết luận, xử lý được chuẩn xác.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian qua còn những hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục. Một số trường hợp còn có biểu hiện e ngại, né tránh, thiếu cộng tác trong việc phối hợp với tổ chức đảng có thẩm quyền, đoàn kiểm tra, cán bộ kiểm tra trong một số vụ việc kiểm tra, giám sát. Một số trường hợp do nhận thức chưa đúng, hoặc cố ý, đã viết đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, vu cáo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên với dụng ý xấu; còn tham gia viết đơn tố cáo tập thể, bị kẻ xấu xúi giục, kích động tham gia khiếu kiện đông người. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, chi bộ, cán bộ kiểm tra còn có tâm lý thiếu thiện chí với người tố cáo, chưa thật sự chia sẻ, thông cảm, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia trong công tác kiểm tra, giám sát. Chưa làm tốt công tác thuyết phục, động viên nhân dân nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực cộng tác, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát đạt kết quả.

Có tình trạng trên là do một số trường hợp, nhân dân chưa thấy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình; chưa nắm vững các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện đúng; còn lợi dụng quyền dân chủ để thực hiện việc tố cáo vì động cơ cá nhân hoặc tiếp tay cho kẻ xấu. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nhận thức chưa đúng, chưa coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về vai trò, trách nhiệm của họ đối với công tác xây dựng Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình. Chưa có cơ chế bảo vệ người dũng cảm đấu tranh, phê bình tố cáo đúng và chưa có cơ chế, biện pháp động viên khuyến khích, khen thưởng xứng đáng những người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Thậm chí một số người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp chưa thực hiện đúng, nghiêm túc chế độ tiếp đân; trực tiếp đối thoại, lắng nghe nhân dân phê bình góp ý đối với tập thể, cá nhân, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách.

Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đã chỉ rõ một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng thời gian qua là: "...chưa có cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên". Ðồng thời Nghị quyết đề ra một trong những quan điểm về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng là: "Ðề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra giám sát". Ðể khắc phục tình trạng trên, từng bước đổi mới phương thức phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức Ðảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ với nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, cần thực hiện đồng bộ một số nội dung.

Thứ nhất, cấp ủy các cấp chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp về việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác xây dựng Ðảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng nói riêng theo Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng (số 226-TB/TW, ngày 03-3-2009) là: "... bảo đảm quyền của cán bộ, đảng viên và nhân dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Ðảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng". Trong đó vừa thực hiện tốt việc đưa tin, bài phản ánh về gương người tốt, việc tốt trong công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, vừa phê phán những trường hợp lợi dụng quyền dân chủ, tố cáo để vu cáo tổ chức Ðảng, cán bộ, đảng viên nhằm mục đích vụ lợi hoặc gây phức tạp tình hình.

Thứ hai, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bằng nhiều hình thức tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (tổ chức hòm thư, tổ chức tiếp dân, thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội...). Cần nghiên cứu tổ chức các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của nhân dân thông qua hộp thư điện tử, in-tơ-nét, phản ánh trực tiếp của nhân dân để thu nhận nhanh chóng, kịp thời và có cơ chế xử lý các thông tin đó chuẩn xác, phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản ánh của nhân dân về tình hình cán bộ, đảng viên và tổ chức Ðảng, trong đó có dấu hiệu vi phạm để xem xét, giải quyết từ trong chi bộ, ngay tại cơ sở.

Thứ ba, cấp ủy các cấp chỉ đạo các ban tham mưu của cấp ủy, tổ chức Ðảng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Ðảng phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định; kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tổ chức Ðảng, cán bộ, đảng viên diện cấp ủy quản lý. Nếu tổ chức Ðảng, đảng viên có vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, kiên quyết; nếu bị tố cáo oan sai thì phải kịp thời minh oan và giải thích cho nhân dân hiểu. Những trường hợp cố tình vu cáo, vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên thì phải chỉ đạo xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo pháp luật. Bố trí nơi tiếp công dân đúng quy định và cán bộ làm công tác tiếp dân bảo đảm năng lực, trình độ; khắc phục tình trạng tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân lòng vòng hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức.

Thứ tư, quá trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, cấp ủy, tổ chức Ðảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ, một mặt, nêu cao trách nhiệm, có thái độ ứng xử đúng đắn, thiện chí với nhân dân hoặc người tố cáo; mặt khác, phải làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân cộng tác tốt, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu mà họ có, chịu trách nhiệm về nội dung mà mình cung cấp liên quan đến vụ việc kiểm tra hoặc nội dung, đối tượng mà mình tố cáo; không tố cáo mang tính vu cáo, bịa đặt; tin tưởng vào quá trình giải quyết của cấp ủy, tổ chức Ðảng. Sau khi giải quyết tố cáo, phải kịp thời thông báo kết quả giải quyết cho người tố cáo biết bằng hình thức thích hợp.

Thứ năm, sớm nghiên cứu ban hành quy chế về bảo vệ, động viên, khen thưởng người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người tố cáo đúng. Ban hành quy chế Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát tổ chức Ðảng và cán bộ, đảng viên; quy chế công khai việc tổ chức Ðảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu ý kiến góp ý, phê bình của nhân dân và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.

Ðiều lệ Ðảng quy định một trong những nguyên tắc cơ bản là Ðảng "gắn bó mật thiết với nhân dân", đồng thời Ðảng "chịu sự giám sát của nhân dân". Thực hiện đúng quan điểm phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng là nhằm thực hiện tốt một trong năm phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, góp phần đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Ðảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong tình hình mới.

Các từ khóa theo tin:

(Theo Nhân dân)

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng
· Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
· Kết quả đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
· Thông cáo báo chí về Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
· Hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
· Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị
· Quy định về đầu tư ra nước ngoài
· Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn về dự án 8B Lê Trực
· Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet